CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN QUẢN LÝ CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ
Mã số thuế: 0307378521
Địa chỉ: 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
CEO: Nguyễn Huy Phương

Huấn luyện Doanh nghiệp Business Coaching

- Intelligence Way được thành lập vào ngày 17/2/2009 – ngày các Nhà Quản lý Điều Hành của IW được chính thức có tư cách pháp lý để hỗ trợ các Doanh nghiệp Việt Nam. Người sáng lập đã có trên 20 năm kinh nghiệm Cố vấn , Tư vấn và Quản lý điều hành cho các Công ty.

Huấn luyện Doanh nghiệp Business Coaching

Lĩnh vực kinh doanh:
* Dịch Vụ Quản Lý Điều Hành Doanh Nghiệp:
- Chuyên cho thuê /Cung cấp giám đốc điều hành (CEO), giám đốc sản xuất, giám đốc nhà máy, giám đốc tài chính, giám đốc hành chính - nhân sự, giám đốc kinh doanh, quản đốc /xưởng trưởng sản xuất, Trưởng phòng sản xuất, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, …
- Setup – resetup hệ thống quản lý doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO.
- Ứng dụng phần mềm trong quản lý.
- Cung ứng lao động, dịch vụ pháp lý.
- Dịch vụ Thuế, Tài chính kế toán.
- Tư vấn /Cố vấn quản lý điều hành doanh nghiệp.


Huấn luyện Doanh nghiệp Business Coaching

* Đào tạo quản lý điều hành /CEO:
- Các loại hình Training.
- Đào tạo CEO/ CFO/ CPO/ CCO/ CHRO.
- Đề cương đào tạo.
- Hình thức đào tạo: Đào tạo trực tiếp tại DN/ Đào tạo tập trung.
- Phương thức đào tạo: Vừa học, vừa làm.
- Đặc biệt nhận đào tạo và rèn luyện phẩm chất đạo đức cho thế hệ con em của Chủ DN.
- Hình ảnh training đính kèm minh chứng.
Trân trọng và Mong hợp tác!
0 Nhận xét