DỰ ÁN 2020

DỰ ÁN 2020
     1.     MỞ CÁC VĂN PHÒNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
        a)    Trong nước:  
-              Miền Nam: thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh đang làm về đồ chơi trẻ em là chính. Bên cạnh đó cũng hỗ trợ văn phòng Ninh Thuận lên kế hoạch và triển khai các dự án khác.
-               Nam Miền Trung: Ninh Thuận.
Văn phòng Ninh Thuận đã và đang phối hợp với văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh bước đầu thực hiện các dự án về muối, rau củ quả và các dự án khác.
   Dự kiến sẽ mở các văn phòng ở 63 tỉnh thành trong cả nước.
        b)    Nước ngoài:
-             Campuchia: Phnôm Pênh.

        Dự kiến sẽ mở ở các nước khác.
     2.     DỰ KIẾN CÁC DỰ ÁN:
     -      Rau củ quả: Phát triển trang web kinh doanh rau củ quả online.
-      Muối: chủ yếu làm về kinh doanh. Chăm sóc khách hàng cũ và tìm khách hàng mới.

     -      Kết hợp với Liên Hiệp phát triển Kinh tế và Giáo dục về mảng Giáo dục.
     -      Đồ chơi trẻ em.
     -      Thiết kế kiến trúc xây dựng.
-  Cung cấp máy chiết rót thực phẩm.
-   Dự án máy sấy.
0 Nhận xét