Trung tâm Đào tạo – Huấn luyện về An Toàn Vệ Sinh Lao Động

***** CÁC VƯỢT TRỘI CỦA DỊCH VỤ

1.Hỗ trợ doanh nghiệp rà soát, phân nhóm chính xác đối tượng huấn luyện. Rà soát, phân loại, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện kiểm định lần đầu và kiểm định định kỳ. Khảo sát thực tế, đối chiếu quy định của pháp luật để tư vấn, thống nhất với quý Công ty về các địa điểm đo, các vị trí đo, các yếu tố có hại cần thiết đo, số lượng mẫu đo, phương pháp đo, phân tích, đánh giá, trả kết quả.

2.Xây dựng nội dung, chương trình huấn luyện sát với đặc điểm, điều kiện lao động của ngành sản xuất.

3.Bố trí chuyên gia, giảng viên huấn luyện có trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, bảo đảm chất lượng huấn luyện mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động.

4.Tư vấn cho doanh nghiệp cách thức tổ chức các lớp huấn luyện phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh, huấn luyện ghép các nội dung giống nhau giữa các nhóm bảo đảm số lớp tổ chức tối thiểu, qua đó giảm chi phí huấn luyện nhưng chất lượng huấn luyện tối đa.

5.Tổ chức các lớp huấn luyện theo kế hoạch sắp xếp của doanh nghiệp, phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo đảm hoàn thành trong năm kế hoạch.

6.Tư vấn, hướng dẫn các chính sách văn bản pháp luật mới..

…..

*****CÁC LỢI ÍCH CỦA DỊCH VỤ

1.Được Công ty Con Đường Trí Tuệ  hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, hồ sơ nhận kinh phí từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (nên thực tế Quý đơn vị không phải tốn chi phí): Đối với các doanh nghiệp lớn

2.Bảo đảm chất lượng huấn luyện cao, chương trình huấn luyện sát thực tiễn ngành sản xuất.

3.Giảng viên huấn luyện là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tâm huyết, đáp ứng nhu cầu khách hàng và luôn làm khách hàng hài lòng.

4.Kiểm định đúng quy trình theo quy định của pháp luật, tư vấn, hướng dẫn kịp thời các vấn đề có liên quan đến yếu tố kỹ thuật để bảo đảm vận hành thiết bị hiệu quả, an toàn.

5.Quan trắc môi trường lao động bảo đảm đúng, đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định của pháp luật làm căn cứ, cơ sở thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động và giải quyết chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật.

….

*****CÁC DỊCH VỤ

1.Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 1,2,3,4,5,6.

2.Đào tạo nghề, chứng chỉ nghề.

3.Quan trắc môi trường lao động

4.Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

5.Huấn luyện trực tuyến.

6.Phân loại lao động theo điều kiện lao động.

7.Tư vấn, hướng dẫn các chính sách mới.

………

Người sáng lập

Nguyễn Huy Phương

 

 

 

.
.
.
.