Bài học kinh doanh – Kinh doanh cần gì (3)

KINH DOANH: CẦN 6 TIÊU CHUẨN

1/Sức khỏe, nụ cười chuyên nghiệp, giọng nói, trang phục.

2/Năng lực bản thân (Định vị bản thân = Đọc vị người khác)

  • Kiến thức chuyên môn, kiến thức ngoài chuyên môn
  • Kỹ năng
  • Thái độ

3/Các chỉ số cảm xúc, thông minh,…

4/Mục đích = Đam mê + khát vọng + niềm tin

5/Kỹ năng thuyết phục (Gồm có 17 kỹ năng hỗ trợ) .

6/Kỹ năng sống

.
.
.
.