Chương trình đào tạo điều hành doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

 1. MỤC TIẾU: Giúp học viên có thể áp dụng vào thực tế nhanh, hiệu quả

 

 1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Tất cả mọi người có hoài bão khởi nghiệp, chủ doanh nghiệp,..mọi trình độ, xuất thân mong muốn điều hành doanh nghiệp.

 

 1. NỘI DUNG KHÓA HỌC: Tham khảo trang Ladipage giáo dục.

 

 1. HỌC PHÍ: Liên hệ để biết chi tiết cho từng đối tượng, khóa học

 

 1. LỊCH KHAI GIẢNG: Thường xuyên, liên tục

 

Liên hệ www.conduongtritue.com bạn nhé

  .
  .
  .
  .