Công nghệ quản lý điều hành – Phần 1

Với công nghệ quản lý điều hành độc đáo – đơn giản – hiệu quả đã được trải nghiệm trong thực tế 

Được thể hiện/giới thiệu vài ví dụ sau:

 • Về kế hoạch: Công nghệ đưa ra để quản lý điều hành được rõ ràng, đầy đủ và có dự phòng phát sinh trong vận hành?
 • Về kinh doanh: Mô hình kinh doanh hiệu quả? KPI cho kinh doanh? Phát triển thị trường?
 • Về Kế toán – tài chính: chúng ta biết chi phí, doanh thu và lợi nhuận hàng ngày. Từ đó, Quý vị có thể biết được làm sao để giảm chi phí ở đâu? Đưa ra quyết định kịp thời (không chờ đến khi Kế toán kết chuyển chi phí và báo cáo vào cuối tháng: quá trễ?).
 • Về sản xuất – chất lượng: cách xây dựng kế hoạch sản xuất sao cho không gây ùn tắc? 4 chốt chặn trong kiểm soát chất lượng (QC online,…)
 • Về Hành chính – Nhân sự: Thủ tục/Quy trình Xem xét của Lãnh đạo: thực hiện hàng tuần với các nội dung được lập sẵn và duy trì bền vững: làm sao để giảm thời gian ký duyệt đề xuất (mua nguyên vật liệu, tuyển dụng,…) và duyệt kế hoạch trong tuần?. Khi đi sâu vào ở các chương sau: chúng ta sẽ thấy sự hiệu dụng của Công nghệ này.

Với công nghệ được tạo ra dựa trên: 5 bộ phận chính của Con Người: Đầu là Kế hoạch, Tay Phải là Kinh doanh, Tay Trái là Kế toán Tài chính, Chân Phải là Sản xuất Chất lượng và Chân Trái là Hành chánh Nhân sự.

Với việc biên soạn tài liệu mang tính vận hành hệ thống, ngoài những mong muốn trên, giám đốc điều hành cải tiến cũng như điều chỉnh phù hợp thực tế doanh nghiệp.

PHẦN 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

    1.Thủ tục/Quy trình Xem xét của Lãnh đạo: Giám đốc điều hành cần phải chủ trì và kiểm soát vấn đề này: rất quan trọng

1.1. Họp giao ban:

 • Quy định giờ Họp vào đầu tuần và Báo cáo vào cuối tuần.
 • Nội dung Họp: các đề xuất và kế hoạch

1.2. Họp chuyên đề

1.3. Họp các Ban:

– Ban giải quyết khiếu nại khách hàng bên ngoài và nội bộ

– Ban đào tạo

– Ban giám sát/kiểm soát nội bộ,…

     2.Báo cáo vào cuối tuần 

     3.Họp nội bộ Phòng/Ban

  • Họp nội bộ Phòng: sau khi Họp giao ban và trong ngày đầu tuần
  • Họp các Ban: đề xuất trong buổi họp giao ban

Phòng Kinh doanh

 1. Bảng Chi phí – Doanh thu – Lợi nhuận
 2. Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm
 3. Phân bổ doanh thu
 4. Sơ đồ tổ chức Phòng kinh doanh
 5. Bảng Mô tả công việc/Hướng dẫn công việc từng vị trí
 6. KPI của Phòng kinh doanh và từng vị trí
 7. Yêu cầu tiêu chuẩn nhân viên
 8. Quy trình làm việc của từng vị trí.
 9. Quy chế công tác phí, lương và thưởng
 10. Quy định họp để giao việc và giải quyết vướng mắc.
 11. Quy định báo cáo
 12. Quy trình tư vấn bán hàng
 13. Quy trình tuyển dụng và đào tạo
 14. Xây dựng Bộ nhận dạng Thương hiệu
 15. Kế hoạch PR – Marketing
 16. Kế hoạch bán hàng toàn quốc/xuyên Việt
 17. Kế hoạch bán hàng tại chỗ, bán hàng lưu động, bán hàng theo Tuyến
 18. Khảo sát thực tế Đối thủ cạnh tranh
 19. Kế hoạch khai thác thị phần và kênh phân phối
 20. Kế hoạch chăm sóc khách hàng: Lưu động, Tuyến và tại Văn phòng

Phòng Sản xuất – Chất lượng

 1. Kế hoạch sản xuất
 2. Áp dụng 5M trong sản xuất
 3. Kiểm soát chất lượng: 4 chốt chặn
 4. Định mức kinh tế – kỹ thuật
 5. Tồn kho tối thiểu và tối đa.
 6. Sơ đồ tổ chức Phòng Sản xuất Chất lượng
 7. Bảng Mô tả công việc/Hướng dẫn công việc từng vị trí
 8. KPI của Phòng Sản xuất Chất lượng và từng vị trí
 9. Yêu cầu tiêu chuẩn nhân viên.
 10. Quy trình làm việc của từng vị trí
 11. Quy định họp để giao việc và giải quyết vướng mắc.
 12. Quy định báo cáo
 13. Quy trình tuyển dụng và đào tạo

Phòng Kế toán

 1. Báo cáo Chi phí – Doanh thu – Lãi/Lỗ hàng ngày
 2. Sơ đồ tổ chức Phòng Kế toán
 3. Bảng Mô tả công việc/Hướng dẫn công việc từng vị trí
 4. KPI của Phòng Kế toán và từng vị trí
 5. Yêu cầu tiêu chuẩn nhân viên.
 6. Quy trình làm việc của từng vị trí
 7. Quy định họp để giao việc và giải quyết vướng mắc.
 8. Quy định báo cáo
 9. Quy trình tuyển dụng và đào tạo

Phòng Hành chánh nhân Sự

 1. Sơ đồ tổ chức Phòng Hành chánh Nhân sự
 2. Bảng Mô tả công việc/Hướng dẫn công việc từng vị trí
 3. KPI của Phòng Hành chánh Nhân sự và từng vị trí
 4. Yêu cầu tiêu chuẩn nhân viên.
 5. Quy trình làm việc của từng vị trí
 6. Quy định họp để giao việc và giải quyết vướng mắc.
 7. Quy định báo cáo
 8. Quy trình tuyển dụng và đào tạo.
 9. ….

Phòng kế hoạch

………

Liên hệ Intelligence Way để được tư vấn về giám đốc điều hành

  .
  .
  .
  .