Ngành Nghề

Giải quyết các vấn đề quan trọng – Tạo nên giá trị: cung cấp các giải pháp điều hành và đào tạo về doanh nghiệp

Chúng tôi đưa ra và phát triển các giải pháp phù hợp thử thách kinh doanh của Quý Công ty bằng cách sử dụng kiến thức chuyên môn và trải nghiệm điều hành/đào tạo trực tiếp

Intelligence Way xem xét bối cảnh vĩ mô, vi mô song song với nhu cầu kinh doanh của Quý vị để đề xuất và thực hiện các giải pháp phù hợp.

Các vấn đề mà các khách hàng quan tâm: Giảm/cắt lỗ và tạo lợi nhuận, xây dựng hệ thống tự vận hành/tái cấu trúc, mở rộng thị trường, chất lượng sản phẩm/dịch vụ, điều hành và quản lý doanh nghiệp, đào tạo về doanh nghiệp,…tất cả các ngành nghề về dịch vụ, thương mại và sản xuất.

Đồng hành cùng Doanh nhân và các Quý vị khởi nghiệp: Intelligence Way tập trung vào các lĩnh vực chính mà chúng tôi chắc rằng mình có thể tạo ra giá trị và tác động tích cực đến Dự án.

Chúng tôi giúp Quý khách hàng xây dựng một sự nghiệp được định hình dựa trên con người của Quý vị và Công ty của Quý vị: điều gì khiến chúng ta trở nên nổi tiếng. Nó được định hướng theo niềm đam mê, năng khiếu, ..để có hướng dẫn/đề xuất phù hợp nhất.

Công ty Con Đường Trí Tuệ hỗ trợ các hoạt động khác nhau, từ các dự án tập trung vào ngắn hạn đến việc vận hành dài hạn. Chúng tôi tập hợp thông tin chi tiết từ khắp Công ty Quý vị và kết hợp điều đó với đội ngũ nhân viên vận hành của chúng tôi có tay nghề cao và công nghệ tiên tiến, để giải quyết những vấn đề hoạt động phức tạp này.

Văn hóa hòa nhập và ý thức cộng đồng của chúng tôi chắt lọc, động lực và năng lượng dồi dào sẽ tác động/ảnh hưởng tích cực đến nội bộ công ty khách hàng. Bằng việc tham gia cùng chúng tôi, Quý vị sẽ là một phần của cái gì đó độc đáo và có vai trò tích cực trong việc thiết kế/định hướng tương lai của việc vận hành. Chúng tôi đặc biệt tập trung vào con người, hệ thống, công nghệ,…tạo ra mô hình hiệu quả cho hiện tại và tương lai.

Chúng tôi cân bằng giữa hiểu biết kinh doanh và hiểu biết sâu sắc của con người với đổi mới công nghệ – sử dụng kiến ​​thức kỹ thuật và kinh doanh để giải quyết các vấn đề của khách hàng. Và vì chúng tôi cung cấp rất nhiều dịch vụ công nghệ khác nhau nên chúng tôi cần những người có kinh nghiệm khác nhau để đạt hiệu quả cao.

Kỹ thuật số là điều bình thường mới, biến đổi cách chúng ta làm việc và sống. Tại Intelligece Way, khi chúng tôi tập trung vào những đổi mới trong tương lai, chúng tôi đang đầu tư vào những tài năng tốt nhất và đa dạng nhất của hôm nay và mai sau. Chúng tôi đang thúc đẩy việc sử dụng công nghệ trong doanh nghiệp – cho phép mọi người làm việc hiệu quả hơn và cộng tác dễ dàng hơn.

Điều hành, đào tạo về doanh nghiệp: Kế hoạch, tài chính – kế toán, kinh doanh – tiếp thị, sản xuât – chất lương và hành chính – nhân sự.

Môi trường kinh doanh ngày nay đã khác, phức tạp hơn, kết nối nhiều hơn, nhiều biến động. Mặc dù môi trường này khiến việc dự đoán rủi ro mới sẽ đến từ đâu khó hơn nhiều, nhưng chúng tôi tin rằng nó tạo cơ hội cho các doanh nghiệp chuyển đổi và đổi mới. Chúng tôi làm việc với khách hàng của mình để bảo vệ và củng cố mọi khía cạnh kinh doanh của họ; từ con người đến hiệu suất, hệ thống đến chiến lược và kế hoạch kinh doanh đến khả năng phục hồi kinh doanh. Thông qua những hiểu biết vô giá và đảm bảo độc lập, chúng tôi có thể giúp khách hàng khám phá và mở ra giá trị thực. Phạm vi cung cấp của chúng tôi tiếp tục phát triển và bao gồm hợp tác với các tổ chức để đối phó với rủi ro kinh doanh và thị trường ngày càng cao, đồng thời đáp ứng nhu cầu liên tục về dữ liệu đáng tin cậy hơn, quản trị công ty mạnh mẽ hơn, trách nhiệm giải trình và minh bạch.

Intelligence Way cùng các tổ chức tư vấn khác, sáng tạo cho phép khách hàng của chúng tôi xác định, tạo và nắm bắt giá trị – phát hiện ra giá trị, thực hiện các chiến lược và cung cấp các giải pháp, bao gồm các thỏa thuận đầu cuối và kiến ​​thức về lĩnh vực chuyên sâu của chúng tôi và kết nối đóng vai trò quan trọng trong cách chúng tôi làm việc.

 

DOANH NGHIỆP CỦA QUÝ VỊ + GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI = VỊ THẾ MỚI TRÊN THỊ TRƯỜNG