Quy trình vận hành kế hoạch sản xuất

Quy trình xây dựng kế hoạch vận hành kế hoạch sản xuất (trong khóa học giám đốc điều hành)

 Bước 1: Liệt kê các ngành nghề cần làm trong ngày, tuần hoặc tháng, năm

Đây là những bước đầu và có thành phần ra quyết định đến sự đạt kết quả tốt hay thất bại của một kế hoạch sản xuất.

Mục đích:

– Giúp nhà quản lý và người thực hiện có cái nhìn tổng quát về số lượng, khối lượng nghề và trình tự quỹ thời gian thực hiện các nghề đó.

–Tránh bị bỏ sót hay quên đầu việc, tăng sự chủ động trong công việc.

Công việc cần làm:

– Nghĩ ngợi kĩ về những đầu công việc và thứ tự nghề cần làm.

– Ghi chép lại càng chi tiết càng tốt các công việc sẽ phải làm trong ngày, tuần hoặc tháng, năm.

Chú ý: Các nghề nên được ghi chép cẩn thận, rõ ràng, chi tiết, đầy đủ.

Bước 2: Đặt ra các mục đích tương ứng với từng ngành

Mục đích:

– Đặt ra một kỳ vọng và yêu cầu mà đầu công việc đó cần bảo đảm sau khi thực hiện.

– Nhìn vào ý định, sẽ có mô hình thực hiện phù hợp.

Chú ý: mục tiêu này hoàn toàn có thể là giờ giấc hay kết quả nguyện ước đạt được.

Cần làm:

– Xem xét và nắm thật chi tiết mong muốn và khả năng, nguồn lực của doanh nghiệp.

– Đặt ra ý định phù hợp vì nếu đặt mục đích quá cao, công ty chẳng thể đạt được. Còn nếu ít hơn khả năng thì sẽ làm giảm tiến độ kế hoạch thực hiện các nghề khác.

Bước 3: Sắp xếp thứ tự ưu tiên các công việc

Mục đích:

– Vứt bỏ những ngành không cần thiết.

– Tiết kiệm thời gian và các nguồn lực.

– Tăng hiệu quả của kế hoạch.

Cần làm:

– Xem lại bảng liệt kê nghề đã liệt kê ở trên.

– Sắp xếp các ngành đó theo thứ tự cấp bách, có ảnh hưởng hoặc theo trình tự giờ giấc, đối tượng hiện hành.

Bước 4: Tập trung thực hiện bản kế hoạch

Mục đích:

– Chắc rằng dự án được thực hiện đúng và hiệu quả.

– Tiết kiệm khoảng thời gian thực hiện.

Cần làm: 

Ngoài việc tập trung làm một việc, cần quan tâm tới các công việc khác nữa, thậm chí rất có thể kết hợp một số công việc với nhau nếu thấy hợp lí.

Bước 5: Linh hoạt trong việc thực hiện dự án

Thực tế và kế hoạch trên lý thuyết sẽ luôn có những điểm khác nhau và những điểm phát sinh mà bạn khó rất có thể lường trước được hết. Vì vậy, để hoàn toàn có thể hạn chế những phát sinh không cần thiết, bạn cần chú ý:

– Trong quá trình xây dựng kế hoạch các ngành, bạn nên dự trù và liệt kê một số khó khăn, sự không chắc chắn, thách thức có thể gặp phải để có những biện pháp xử lí và những kế hoạch dự phòng.

– Trong quá trình thực hiện bản kế hoạch, nếu có phát sinh xảy ra cần đầu tư một giờ giấc nhất định để xử lí.

Bước 6: Kiểm tra việc thực hiện dự án

Mục đích:

– Biết được ngành đã làm đến đâu và được bao nhiêu đơn vị phần trăm của tham vọng.

– Đối chiếu giữa các tham vọng và thành quả của chính mình để có những điều chỉnh khi cần.

– Phát hiện những sai sót để rút kinh nghiệm cho lần tiếp theo.

Trong thực tế, mỗi công ty có thể có những điều chỉnh để phù hợp với tình hình nguồn lực và kinh doanh của bản thân, nhưng nhìn chung, đây là 6 bước căn bản nhất của lên kế hoạch vận hành điều độ sản xuất mà công ty cần lưu ý.

Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .