Kế hoạch nguyên vật liệu

Lập kế hoạch mua nguyên vật liệu hiệu quả không những đảm bảo nguồn cung cho hoạt động sản xuất mà còn giảm tối đa lượng tồn kho (nằm trong khóa học giám đốc điều hành)

Căn cứ để lập kế hoạch mua nguyên vật liệu

Một số căn cứ doanh nghiệp cần cân nhắc khi tiến hành mua nguyên vật liệu: 

– Dự toán khối lượng nguyên vật liệu tiêu hao trong kỳ kế hoạch;

– Dự toán khối lượng hàng hoá tiêu thụ;

– Dự toán hàng tồn kho cuối kỳ;

– Định mức đơn giá hàng mua vào trong kỳ kế hoạch;

– Mức chứa tại kho của doanh nghiệp;

Một kế hoạch mua nguyên vật liệu hiệu quả yêu cầu phải dự toán các khối lượng hàng hóa liên quan chính xác

Yêu cầu khi lập kế hoạch mua nguyên vật liệu

Khi doanh nghiệp triển khai kế hoạch mua nguyên vật liệu, cần đáp ứng được những nhu cầu sau đây:

 • Sử dụng nguyên vật liệu có hiệu quả, tránh tình trạng cung cấp thiếu gây ngừng trệ sản xuất, hay thừa nguyên vật liệu gây ứ đọng vốn. Nhằm gia tăng tối đa lợi nhuận cho tổ chức;
 • Tính toán chính xác về nhu cầu nguyên vật liệu từ khâu cung cấp đến khâu sử dụng một cách hiệu quả;
 • Đảm bảo tiến độ sản xuất không bị ngưng trệ do thiếu nguyên vật liệu;
 • Đảm bảo giao hàng đúng hạn;
 • Đơn giản hóa các bước công việc mua hàng phức tạp.
 • Dễ dàng tăng năng suất và quy mô sản xuất.
 • Dễ kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động mua hàng vì kết thúc bước công việc của người này sẽ là bắt đầu bước làm việc của người khác, nên nếu có sai sót thì rất dễ dàng nắm bắt và kiểm tra lại cũng sẽ đơn giản hơn.

Làm sao để lập kế hoạch mua nguyên vật liệu hiệu quả, chính xác?

Đối với các doanh nghiệp vận hành mô hình nhà máy, yếu tố chi phí nguyên vật liệu chiếm vị trí quan trọng nhằm gia tăng tối đa lợi nhuận cho tổ chức. Bài toán khó trong sản xuất đó là doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển không chỉ là sử dụng nguyên vật liệu mà điều quan trọng là phải sử dụng có hiệu quả, tránh tình trạng cung cấp thiếu gây ngừng trệ sản xuất, hay thừa nguyên vật liệu gây ứ đọng vốn. Do đó, nhất thiết phải lập kế hoạch mua nguyên vật liệu đảm bảo tính khoa học.

Yếu tố chi phí nguyên vật liệu chiếm vị trí quan trọng nhằm gia tăng tối đa lợi nhuận cho tổ chức

Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành

  .
  .
  .
  .