Kế hoạch nhân sự – giám đốc điều hành cần làm

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ là 1 phần trong khóa học giám đốc điều hành

Các bước lập kế hoạch nguồn nhân lực

Kế hoạch nguồn nhân lực là một trong những nội dung chủ yếu và hết sức quan trọng đối với quá trình quản trị doanh nghiệp. Lập kế hoạch nguồn nhân lực là quá trình triển khai các hoạt động nghiên cứu, đánh giá, xác định nhu cầu về nguồn nhân lực và xây dựng các chương trình kế hoạch nhằm đảm bảo rằng tổ chức sẽ có đúng số lượng, số người và được bố trí đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ.

Như vậy, lập kế hoạch nguồn nhân lực bao gồm việc xác định nhu cầu về nguồn nhân lực (số lượng và chất lượng), xác định nguồn lực cùng các chính sách và các giải pháp để cân đối cung và cầu nguồn nhân lực của tổ chức tại một thời điểm nhất định nào đó tương đương.

Các bước chính để lập kế hoạch nguồn nhân lực

Kế hoạch nguồn nhân lực được thực hiện như thế nào? Bởi vì công việc nhân sự bao gồm nhiều khía cạnh, từ tuyển dụng đến đào tạo, phát triển và đối phó với sự thay đổi, có những bước chính cần thực hiện để đảm bảo mọi thứ được giải quyết hiệu quả.

1.Đánh giá năng lực nguồn nhân lực

Một trong những bước đầu tiên trong hoạch định nguồn nhân lực là xác định nhu cầu nhân sự hiện tại của một tổ chức. Đó là một bước quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực. Trước khi thực hiện các bước để thuê nhân viên mới hoặc tạo một vị trí hoặc vai trò hoàn toàn mới, điều quan trọng đối với một tổ chức là phải đánh giá tài năng mà họ đã có sẵn.

Bộ phận nhân sự có thể xác định năng lực nhân lực theo nhiều cách, chẳng hạn như bằng cách xem qua các đánh giá hiệu suất trong quá khứ và nhận phản hồi từ nhân viên.

2.Xác định yêu cầu nhân sự

Mục tiêu của bộ phận nhân sự là đảm bảo rằng tất cả các nhu cầu nhân lực của tổ chức đều được giải quyết, có nghĩa là tất cả các vị trí tuyển dụng đều được lấp đầy, vai trò mới được tạo ra theo nhu cầu của tổ chức và nhân sự hiện tại đủ để đáp ứng sản xuất hàng ngày.

Ngoài ra, đội ngũ nhân sự cũng cần dự báo các yêu cầu nhân lực trong vài tháng hoặc vài năm tới. Họ phải quyết định xem có cần thuê thêm người hay bám sát nhân viên hiện tại hay không nhưng cải thiện kỹ năng và năng suất của họ thông qua đào tạo và phát triển.

Cần tập trung hơn vào việc quản lý cung và cầu nhân lực của tổ chức. Nói về điều này, có hai điều phải được thực hiện trong giai đoạn lập kế hoạch: dự báo cung và dự báo nhu cầu.

Dự báo nguồn cung liên quan đến việc xác định các nguồn lực có sẵn để đáp ứng nhu cầu nhân lực của tổ chức. Để làm điều này, một kho kỹ năng phải được thực hiện. Quá trình này liên quan đến việc biết ai trong số các nhân viên có thể thực hiện công việc. Đội ngũ nhân sự cũng cần xem xét các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như tuyển dụng tiềm năng.

Dự báo nhu cầu đang xác định nhu cầu nguồn nhân lực trong tương lai. Trong quá trình này, hai điều phải được tìm ra – số lượng nhân viên cần được tuyển dụng và tầm cỡ tài năng cần có để điền vào các vai trò.

3.Kết hợp các kế hoạch nhân sự với chiến lược tổng thể của công ty

Sau khi đánh giá năng lực nhân sự hiện tại, đã đến lúc kết hợp kế hoạch với chiến lược tổng thể của tổ chức để mua lại từ các nhà lãnh đạo và các bên liên quan. Lập kế hoạch chiến lược được thực hiện để tìm ra lý do tại sao công ty kinh doanh và mục tiêu dài hạn của nó là gì. Bởi vì nguồn nhân lực là một phần của mọi thứ – từ phát triển sản phẩm đến sản xuất, tiếp thị, v.v., nó được coi là tài sản lớn nhất của một tổ chức kinh doanh. Nếu công ty không thuê những nhân tài phù hợp để đạt được mục tiêu của mình, kế hoạch chiến lược sẽ thất bại.

4.Tạo ra một chiến lược để đáp ứng dự báo cung và cầu

Sau khi xác định nhu cầu nhân sự của tổ chức,bộ phận nhân sự cần phát triển chiến lược/kế hoạch để có được, duy trì hoặc tăng cường nhân lực. Nhiều thứ phải được xác định, chẳng hạn như lịch tuyển dụng, nên diễn ra như thế nào?, ai sẽ chịu trách nhiệm? và cách thức tuyển dụng mới?….

5.Tạo hướng dẫn tuyển dụng và lựa chọn

Phát triển tài năng bắt đầu với tuyển dụng. Điều này liên quan đến việc đăng một công việc trên các nền tảng khác nhau, chẳng hạn như trang web của công ty, trang web tài năng hoặc mạng, vv Sau khi tập hợp các ứng viên đủ điều kiện, quá trình lựa chọn diễn ra (nên có những câu hỏi nền để sơ tuyển ứng viên trước khi phỏng vấn)

,,,,,,,,,,

Quan điểm của chúng tôi: 

Có nên từ tiêu chuẩn từng vị trí > yêu cầu công việc để tuyển dụng > KPI > thực hiện > điều chỉnh 

Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành online

    .
    .
    .
    .