Tâm lý khách hàng trong quá trình bán hàng

Một số yếu tố trong quá trình bán hàng và tác động tâm lý khách hàng – trong khóa học giám đốc điều hành

Trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, mua và bán là hoạt động qua lại giữa hai chủ thể chính và duy nhất. Đó là người mua hàng và người bán hàng, trong đó người bán hàng là nhân vật trung tâm, người mua hàng là nhân tố tiền đề tạo ra quan hệ mua và bán.
Hai chủ thể này (người mua và người bán) có quan hệ hữu cơ với nhau, tồn tại vì nhau và cho nhau. Không có một trong hai chủ thể đó thì không có quan hệ mua và bán diễn ra.
Khi mua hàng, người tiêu dùng thường trãi qua 4 giai đoạn phát triển tâm lý sau đây: chú ý tới món hàng – xuất hiện hứng thú – ham muốn mua hàng – quyết định mua. Thứ tự ngược lại là không thể xảy ra. Trong thực tế về mặt thời gian của các giai đoạn có sự khác nhau. Cũng có thể ngắn vài phút, thậm chí vài giây. Nhưng cũng có những trường hợp nó kéo dài hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng năm.

Nghệ thuật của người bán hàng là nắm vững tâm lý khách trong từng giai đoạn và biết cách tác động một cách đúng đắn nhằm đưa khách hàng đến bước cuối cùng là quyết định mua hàng.

Chúng ta sẽ xem xét từng giai đoạn của quá trình mua bán và những thủ thuật tác động vào tâm lý khách hàng mà người bán hàng cần chú ý (tiếp theo sau)

Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành online

    .
    .
    .
    .