Kế hoạch sản xuất trong điều hành doanh nghiệp

Kế hoạch sản xuất là một phần trong môn kế hoạch khóa học giám đốc điều hành

Là một phần của kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, theo đó cả nhà máy và toàn công ty sẽ phải chạy theo các kế hoạch được lập trước đó 

Dự án sản xuất giữ vai trò không thể không có vì cả nhà máy, doanh nghiệp sẽ phải vận hành theo dự án sản xuất được lập. Hiểu được ý nghĩa của dự án sản xuất, phương pháp lập và quản trị bản kế hoạch sản xuất hiệu quả sẽ giúp công ty nâng cao hiệu quả sản xuất của chính bản thân mình từ đó tăng cao lời so với vốn. Vậy, kế hoạch sản xuất là gì?

Bản kế hoạch sản xuất là một phần của chiến lược kinh doanh, trong đó nhà máy/bộ phận sản xuất chịu trách nhiệm sản xuất. bản kế hoạch này sẽ cho thấy được số lượng hàng hóa cần sản xuất và chi phí tương ứng với số lượng hàng hóa được sản xuất trong mỗi chu kỳ thông thường là quý/lần.

Kế hoạch sản xuất là kế hoạch cho sản xuất chỉ ra sản phẩm sẽ được sản xuất như thế nào? Sử dụng những nguồn lực gì? Chi phí sản xuất là bao nhiêu? 

Các loại phương thức sản xuất khác nhau như: sản xuất theo đơn đặt hàng hoặc sản xuất lưu trữ sẽ có phương pháp lập kế hoạch khác nhau.

Làm thế nào để lập kế hoạch sản xuất?

Để lập kế hoạch cho sản xuất, bộ phận sản xuất cần phối hợp chặt chẽ với bộ phận tiếp thị và bộ phận bán hàng, hoặc kho… Khó khăn nhất là thống kê và phân tích. Bạn cần nắm được các dữ liệu về:

 • FC: Dự báo tiêu thụ hàng hóa từ bộ phận bán hàng
 • PO( Purchase Order): Đơn đặt hàng
 • DO ( Delivery Order): Lịch giao hàng
 • Tồn kho: tồn thành phẩm, tồn bán thành phẩm , Sản xuất dở dang
 • Nguồn lực con người: Thông tin nhân sự, nhân công tham gia sản xuất tại nhà máy( Số lượng công nhân hiện thời có thể tham gia sản xuất sẽ tác động đến chất lượng và sản lượng sản xuất trong kỳ).
 • Nguồn lực máy móc: Công suất từng khâu sản xuất. Năng lực sản xuất của nhà máy như năng suất máy móc, thiết bị, kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị tại nhà máy sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng sản xuất của nhà máy trong kỳ kế hoạch.

Với một số thông tin trên bạn sẽ tính được:

– Số lượng vật tư cần đặt thêm.

– Liệu các đơn hàng có đáp ứng kịp không?

– Cần tăng ca không? Tăng bao nhiêu giờ trong một tuần, ngày?

– Bộ phận nào cần tăng ca cụ thể theo từng ngày…

– KHSX cho từng xưởng, khâu, ca, …

Việc lập kế hoạch theo phương thức truyền thống như excel khiến doanh nghiệp lãng phí nhiều thời gian và nhân công trong việc thống kê dữ liệu từ các bộ phận khác. Do đó dẫn đến thời gian lập kế hoạch có thể kéo dài từ vài ngày đến một tuần điều này có thể dẫn đến chậm trễ giao hàng, lãng phí thời gian, và có thể có những sai sót.

Một bản kế hoạch cho sản xuất tốt sẽ giúp doanh nghiệp: 

 • Duy trì hoạt động sản xuất thường xuyên và ổn định
 • Sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có: Giúp cho việc quản lý, phân công nguồn nhân lực, hoạt động của máy móc, thiết bị, quy trình sản xuất sao cho nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và hiệu quả nhất. Khi kế hoạch chưa đủ chi tiết và hợp lý, có thể sẽ gây ra sự chồng chéo, tiêu hao nguồn nhân lực, lãng phí thời gian và chi phí, từ đó, có thể phát sinh những vấn đề lớn hơn gây ảnh hưởng tới cả doanh nghiệp.
 • Tăng sự ổn định trong sản xuất: Khi xảy ra bất kì sự cố nào đẩy quá trình sản xuất đi khỏi quỹ đạo đã được định sẵn, các hoạt động sản xuất phải đối mặt với sự nhiễu loạn, và bị đình trệ.
  Việc dự đoán được những rủi ro, vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất để lên kế hoạch phòng tránh và đưa ra hướng giải quyết kịp thời, tránh cho sự việc đi quá xa, gây mất kiểm soát.
 • Hoàn thành sản phẩm đúng hạn, đúng yêu cầu

Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành online

  .
  .
  .
  .