Khởi nghiệp không thất bại, làm sao?

Làm sao để khởi nghiệp (startup) không thất bại?

Hiện nay, nhu cầu khởi nghiệp (startup) đang rất hot và trở thành chủ đề trên các mạng xã hội, trường đại học, tổ chức khác,..và có nhiều đơn vị/cá nhân có thể hỗ trợ/tư vấn/cố vấn,.. cho Quý vị.
Quan điểm của chúng tôi:

1.Người khởi nghiệp cần có đủ sức khỏe

– Về thể xác: duy trì tập thể dục, thể thao phù hợp: tạo ra sự thích thú thật sự.
– Về tinh thần: duy trì đọc sách, kế hoạch/mục tiêu (từ 3 đến 6 để tiến bộ, cải tiến)

2.Nắm được các Quy luật tự nhiên, xã hội và kinh doanh, nắm được các mô hình kinh doanh, luôn tìm cơ hội từ nhu cầu cần thiết và xu hướng thị trường

3.Quy trình khởi nghiệp:

Để khởi nghiệp không thất bại
Bắt đầu: tìm thu nhập để chi trả cho sinh hoạt phí của bản thân và gia đình (nếu có) > Mua bán gì đó >……>…., > Khởi nghiệp >……
(Những ….sẽ được tư vấn/hỗ trợ trực tiếp: nếu Quý vị thật sự quan tâm và thực hiện/làm)
Rất khó để khởi nghiệp khi chưa đủ trang trải cuộc sống của chính mình và phải đi thuê văn phòng, thiếu vốn hoạt động….?
Cần sự cam kết/chân thành/tập trung/kiên trì: của các Bên.
Hãy liên hệ với www.conduongtritue.com nếu Quý vị muốn đồng hành.

    .
    .
    .
    .