LỘ TRÌNH CÁC CFO CẦN LÀM TRONG 101 NGÀY ĐẦU TIÊN NHẬN NHIỆM VỤ

Giám đốc tài chính (CFO – Chief Financial Officer) là người chịu trách nhiệm tối ưu hóa hiệu quả tài chính của một tổ chức, công ty hoặc doanh nghiệp, bao gồm báo cáo, thanh khoản và lợi tức đầu tư. Và để trở thành một CFO thành công, bạn phải hoạch định được chiến lược để đánh giá khả năng về chức năng kế toán, tài chính và ngân quỹ trong 101 ngày đầu tiên.
Chiến lược đánh giá này gồm 9 phần. Nếu sở hữu khả năng quản lý thời gian tốt, bạn sẽ mất khoảng gần 2 tuần cho mỗi phần đánh giá. Quy trình chiến lược đánh giá này không chỉ giúp bạn nhận ra những điều trọng điểm, mà còn giúp bạn tiết kiệm thời gian để trở thành một CFO thành công. Khi hoàn thành chiến lược đánh giá, bạn sẽ có đủ thông tin để phát triển và thực hiện kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu của bạn và doanh nghiệp.
1. Đánh giá chiến lược công ty
Trong quá trình đánh giá chiến lược công ty, CFO nên phối hợp cùng CEO và các thành viên trong ban Hội đồng quản trị để có đầy đủ các yếu tố chi tiết của chiến lược (hoặc kế hoạch kinh doanh) đang được triển khai. Song song đó, đây cũng là cơ hội để CFO hiểu được sứ mệnh và tầm nhìn chính xác nhất của công ty từ các thành viên quan trọng thông qua sự mô tả của họ.
2. Đánh giá tài liệu công ty
Ở phần đánh giá này, hãy đảm bảo tất cả các thông tin xem xét là những tài liệu hiện đang được lưu hành và tuân theo. Cùng với đó, hãy xem lại các biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị và cuộc kiểm toán gần đây nhất. Sau đó, hoạch định thời gian biểu với từng thành viên Hội đồng quản trị để giải quyết những thắc mắc của bạn trong quá trình đánh giá, và tìm hiểu về những mong đợi của họ đối với vai trò và bộ phận của bạn.
3. Đánh giá danh sách các yêu cầu
Các yêu cầu này có thể là một danh sách dài bao gồm những quy định (ví dụ như quy định về thuế, lao động, môi trường, tính an toàn) và các yêu cầu thương mại (ví dụ ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán tài chính). Các vấn đề chính khi xem xét các yêu cầu này bao gồm: a) danh sách cập nhật kịp thời, b) sự hài lòng về độ chính xác. Khi đánh giá của bạn hoàn tất, hãy gặp những người cố vấn riêng của bạn (công ty kế toán bên ngoài, nhân viên ngân hàng, môi giới bảo hiểm, công ty pháp lý,…) để thu thập những ý kiến khách quan của họ về mọi thứ đang thật sự diễn ra tại công ty của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.