Lựa chọn sản phẩm và thị trường – Thiền Không Sư

Lựa chọn sản phẩm và thị trường – Thiền Không Sư

Một nhà doanh nghiệp tương lai cần phải có một ý tưởng tốt. Điều này là nền tảng cho việc thiết lập một công việc kinh doanh mới.
Đôi khi, nhà doanh nghiệp nhìn thấy nhu cầu thị trường – “Tìm thấy rồi!” – và họ có ý tưởng cho sản phẩm hay dịch vụ để cung cấp. Ở trường hợp khác, doanh nhân có ý tưởng về sản phẩm, dịch vụ và cố gắng tìm kiếm thị trường cho nó. 
Ý tưởng không nhất thiết phải mang tính đột phá, cách mạng. Việc nghiên cứu, thời điểm, và chút may mắn sẽ biến những ý tưởng bình thường này thành việc kinh doanh thành công. 
Có rất nhiều cách để tìm kiếm những ý tưởng. Đọc nhiều, chuyện trò với mọi người, suy nghĩ những câu hỏi như: những tồn tại hạn chế của sản phẩm và dịch vụ hiện thời là gì? Có thứ gì bạn thích nhưng lại không có ở trên thị trường? Có ứng dụng nào khác cho công nghệ mới không? Có cách nào khác, mới mẻ, để sử dụng hay cung cấp sản phẩm hiện nay không? 
Xã hội có đang thay đổi hay không? Những nhóm đối tượng nào chưa được thỏa mãn cần quan tâm? Nhận thức của con người ra sao?

Ý tưởng kinh doanh thường theo một trong bốn yếu tố như sau:

1.Hàng hóa hoặc dịch vụ đang được cung cấp trên thị trường hiện tại. Đây là phương pháp tiếp cận khó đối với hoạt động ban đầu. Nó có nghĩa là lôi kéo khách hàng thông qua sự hấp dẫn thương mại, quảng cáo… Chi phí thâm nhập thị trường thường cao và lợi nhuận không chắc chắn.
2.Một hàng hóa hoặc dịch vụ mới cho một thị trường mới. Đây là chiến lược rủi ro nhất cho các doanh nghiệp mới bởi lẽ cả sản phẩm và thị trường đều chưa rõ ràng. Nó yêu cầu hầu hết các nội dung của việc nghiên cứu và lập kế hoạch. Tuy nhiên, nếu thành công, nó sẽ rất tiềm năng đối với doanh nghiệp mới và lợi nhuận sẽ có thể rất tốt.
3.Một hàng hóa hoặc dịch vụ mới cho một thị trường hiện tại. (Nó thường được mở rộng bao gồm các hàng hóa và dịch vụ được cải tiến). 
4.Một hàng hóa hoặc dịch vụ cho một thị trường mới. Thị trường mới có thể tại một quốc gia, khu vực khác hoặc một phân đoạn khác của thị trường. Khả năng kinh doanh cung cấp hàng hóa và các dịch vụ tại nhà/văn phòng của khách hàng hoặc bán các hàng hóa và dịch vụ này trên mạng Internet cũng đều hướng mục tiêu vào thị trường mới – đó là những người không thích mua sắm và quá bận rộn không có thời gian mua sắm.

Hai loại yếu tố cuối cùng bao hàm rủi ro mức độ những sản phẩm và nghiên cứu thị trường có thể giảm bớt những rủi ro này. Chúng cũng đưa ra các cơ hội mới cho việc sử dụng tiêu chuẩn thị trường, sự phân biệt, sáng kiến chiến lược khởi động hiệu quả.

Thiền Không Sư

    .
    .
    .
    .