Luật số 159 – Luật nắp chai

Khả năng lãnh đạo của bạn cũng giống như là một cái trần nhà của chính tổ chức bạn. Tổ chức cũng như công việc kinh doanh của bạn sẽ không thể nào vượt quá năng lực lãnh đạo của bạn cho phép.
Đó là lý do tại sao khi một tập đoàn hoặc một đội ngũ cần phải thay đổi lại do hoạt động kém hiệu quả, người đầu tiên bị “đem ra pháp trường” chính là nhà lãnh đạo

Hai anh em Dick và Maurice McDonald là người sáng lập và phát triển nhà hàng thức ăn nhanh McDonalds Hamburger. Họ đã thành công và thu nhiều lợi nhuận. Tuy vậy nỗ lực phát triển hệ thống nhượng quyền đã không thành công cho đến khi họ hợp tác với Ray Kroc. Tài lãnh đạo của Ray đã đem lại thành công vượt bậc cho McDonald. Từ 15 cửa hàng năm 1955, họ phát triển lên 21.000 nhà hàng ở hơn 100 nước trên thế giới, mở rộng hàng ngàn nhà hàng cho đến nay,… Lý do về sự không thành công của hai anh em Dick và Maurice thật đơn giản: họ là những chủ nhà hàng, những nhà quản lý giỏi nhưng không có năng lực lãnh đạo.

CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ

Người lãnh đạo nghĩ và nói về giải pháp. Người phục tùng nghĩ và nói về vấn đề

    .
    .
    .
    .