Luật số 56 – Luật thực hiện xuất sắc

Thiền Không Sư – Luật thực hiện xuất sắc: Các nhà lãnh đạo luôn tận tâm với sự thực hiện xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh hiện tại và với sự không ngừng nâng cao. Một nhà lãnh đạo là một người lựa chọn khu vực xuất sắc cho đội nhóm của mình.

Một nhà lãnh đạo biết sự xuất sắc là một chuyến đi, không phải là một nơi đến. Các nhà lãnh đạo luôn hướng vào những gì tốt nhất trong mọi việc mà họ làm. Họ không ngừng phấn đấu để trở nên tốt hơn trong những lĩnh vực mà họ đạt được kết quả quan trọng. Họ so sánh bản thân họ với những người, những tổ chức, và những sản phẩm hay dịch vụ tốt hơn họ, và họ không ngừng nâng cao.
Các nhà lãnh đạo đặt ra các tiêu chuẩn về sự xuất sắc cho tất cả những người phải báo cáo với họ. Họ không ngần ngại loại trừ sự thiếu năng lực và thực hiện kém hiệu quả. Các nhà lãnh đạo đòi hỏi chất lượng công việc và nhấn mạnh rằng mọi người làm tốt công việc của mình.
Người lãnh đạo đặt ra tiêu chuẩn của sự xuất sắc. Không ai, hay một phần của một tổ chức, có thể tốt hơn tiêu chuẩn mà người lãnh đạo hình dung hay ép buộc. Về lý do này, các nhà lãnh đạo luôn quan tâm tới sự xuất sắc cá nhân trong bất kỳ việc gì họ làm.
Những người lãnh đạo là những người học hỏi, liên tục phấn đấu tốt hơn trong công việc và trong đời sống cá nhân của họ. Họ đọc, học nâng cao và tham gia các buổi hội thảo, và nghe các chương trình. Họ tham dự các buổi họp theo thông lệ và của hội liên hiệp, đến những phiên họp quan trọng, và ghi lại những điều bổ ích. Họ rất quan tâm đến việc học hỏi và phát triển trong mọi lĩnh vực mà ở đó họ cảm thấy họ có thể có những đóng góp thậm chí giá trị hơn cho công việc của họ.
Mọi người được truyền cảm hứng nhiều nhất khi họ cảm thấy rằng họ đang làm việc cho một tổ chức mà ở đó người ta kỳ vọng sự xuất sắc. Cách tốt nhất để thúc đẩy và truyền cảm hứng cho người khác là bạn tuyên bố sự cam kết của mình sẽ trở nên tốt nhất trong lĩnh vực hay ngành. Sau đó, liên tục giữ cho sự thực hiện của bạn và của tổ chức bạn hướng tới “thứ hạng cao nhất” trong công việc kinh doanh của mình.
Các nhà lãnh đạo xác định được những năng lực chính yếu của họ, những nhiệm vụ sống còn họ làm vì trách nhiệm của họ trong kinh doanh. Họ không ngừng tìm kiếm những cách thức nâng cao những năng lực cốt lõi của họ để đảm bảo rằng họ duy trì một lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
Các nhà lãnh đạo nghĩ về tương lai và nhận ra những năng lực cốt lõi sẽ cần thiết để đến với thành công trong những năm tới. Sau đó họ xây dựng các kế hoạch để mài dũa những năng lực cốt lõi đó trước khi họ dùng chúng để cạnh tranh một cách có hiệu quả trên thị trường ngày mai.
Thiền Không Sư
Các nhà lãnh đạo luôn nghĩ về chiến thắng. Họ luôn hướng về chiến công, hướng về đỉnh cao trong lĩnh vực mà họ đã chọn. Họ không đành lòng nhìn thấy các đối thủ cạnh tranh của họ đang làm tốt hơn họ trong kinh doanh. Họ luôn tìm kiếm những cách thức để nâng cao và vượt qua những công ty khác trong ngành của họ.
Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .