Luật số 72 – Luật thị trường

Thiền Không Sư – Luật thị trường: Thị trường là nơi mà những người mua và người bán các sản phẩm và dịch vụ gặp nhau để thiết lập giá cả và quyết định việc phân phối tiền của, lao động, của cải vật chất và tất cả các yếu tố sản xuất.

Thị trường là nơi được tưởng tượng ra, nó tồn tại ở bất cứ đâu và chẳng ở đâu. Thị trường đại diện cho toàn bộ hàng triệu những quyết định mua và bán xảy ra hàng ngày ở mọi cấp độ xã hội và trong mọi khu vực doanh nghiệp công và tư. Tổng số tiền của tất cả những quyết định này xác định giá cả của hầu như mọi thứ không phải do chính phủ điều phối trong xã hội của chúng ta.
Hãy trở thành một nhà vô địch của thị trường tự do. Nhận ra rằng thị trường tự do, ở đó khách hàng là ông vua bà chúa vì tất cả mọi công việc kinh doanh thành đạt phụ thuộc vào việc phục vụ khách hàng với những thứ mà họ muốn, bằng chất lượng tốt nhất có thể và với giá cả thấp nhất có thể – là hy vọng tốt nhất đối với cơ hội và sự thịnh vượng đối với số lượng nhiều người nhất.
Nghiên cứu những thị trường khác và giữ tỉnh táo với những sản phẩm và dịch vụ mới, hay những con đường đổi mới để cung cấp hay cải thiện những sản phẩm và dịch vụ đang có, mà bạn có thể áp dụng và sao chép vào công việc kinh doanh của mình. Một ý kiến hay đó là tất cả những gì bạn cần là hãy tạo cho mình lợi thế chiến thắng trong ngành kinh doanh của bạn.
Thiền Không Sư
Trong một thị trường tự do, các nguồn tài nguyên sẽ được một cách hoàn toàn phù hợp và giá cả sẽ phản ánh một cách chính xác cung và cầu tại thời điểm đó.
Thị trường tự do là phương cách hiệu quả nhất để đáp ứng nhu cầu của con người với chi phí thấp nhất.
Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành online

    .
    .
    .
    .