Luật số 8 – Luật kết quả

Thiền Không Sư – Luật kết quả: Việc quản lý thời gian cho phép bạn kiểm soát kết quả của những sự kiện trong cuộc sống của bạn.

Một thái độ tinh thần tích cực, một thái độ lạc quan và tin tưởng, sẽ làm tăng nỗ lực, sự sáng tạo của bạn để đạt được những kết quả lớn hơn. Và một thái độ tinh thần tích cực là nguyên nhân làm cho bạn có cảm giác về “ý thức về sự kiểm soát” cuộc đời mình.

Ý thức về sự kiểm soát của cuộc đời mình là vấn đề chính trong sự thực hiện lên đến đỉnh điểm. Khi bạn có qua nhiều viêc phải làm và quá ít thời gian, bạn có thể bắt đầu cảm thấy bị chôn vùi. Bạn bắt đầu cảm thấy bạn đang bị mất sự kiểm soát thời gian của mình. Tuy nhiên, việc kiểm soát thời gian là công cụ mà bạn có thể sử dụng để điều khiển kết quả của những sự kiện và vì thế tạo nên sự kiểm soát hoàn toàn đối với cuộc đời bạn. Bạn luôn được tự do để lựa chọn những gì bạn làm trước, những gì bạn làm sau, những gì bạn không làm. Toàn bộ cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả tổng hợp chất lượng của những lựa chọn và những quyết định của bạn trong thời điểm này. Nếu bạn không thỏa mãn với bất kỳ lĩnh vực nào trong đời cuộc sống của bạn, điều đó phụ thuộc vào bạn đưa ra những lựa chọn khác đi và những quyết định tốt hơn cho mình.

Xuất phát điểm của việc đưa ra những quyết định tốt hơn đó là bạn không đưa ra những quyết định tồi nữa. Vào bất kỳ thời điểm nào được đưa ra, bạn có thể dừng lại và quyết định thay đổi kết quả của những sự kiện trong đời mình.

Bằng cách thay đổi kết quả của những sự kiện, bằng cách quyết định làm những việc theo một trật tự khác đi, bạn có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời bạn và những kết quả của bạn. Bạn kiểm soát hoàn toàn cuộc sống và tương lai bạn bằng cách kiểm soát kết quả của các sự kiện, bằng cách quyết định làm những việc nhất định trước khi bạn quyết định làm những việc khác. Bằng việc đưa ra các lựa chọn mới và các quyết định tốt hơn, bạn đã đặt tay mình vào bánh xe của chính cuộc đời bạn và lái nó theo hướng mà bạn thực sự muốn đi.

Thiền Không Sư

Những thay đổi gì bạn có thể tạo ra ngay lập tức để nâng cao chất lượng tổng thể của cuộc sống và công việc của bạn? Bất kể là gì đi nữa, quyết tâm thực hiện chúng ngay hôm nay.

Liên hệ Intelligence WayKhóa học giám đốc điều hành hỗ trợ việc thực hiện trong kinh doanh, quản lý điều hành, khởi nghiệp,..

    .
    .
    .
    .