Các mục trong lập dự toán sự kiện – Thiền Không Sư

Lập dự toán cho sự kiện – trong khóa học giám đốc điều hành – Thiền Không Sư

 • Mục tiêu của sự kiện
 • Các ý tưởng mà nhà đầu tư muốn truyền đạt
 • Thời gian thực hiện sự kiện
 • Địa điểm tổ chức sự kiện
 • Cách thức phục vụ
 • Hình thức giải trí
 • Cách trang trí, âm thanh, ánh sáng
 • Các kỹ xảo hiệu ứng đặc biệt
 • Các nội dung cơ bản trong sự kiện
 • Các hoạt động hỗ trợ sự kiện (tham quan, triển lãm, bán hàng,…)
 • Lập dự toán, tính giá sự kiện
 • Các thông tin khác

Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành online

Thiền Không Sư

  .
  .
  .
  .