Luật số 80 – Luật lợi hại – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật hai mặt lợi hại: 

Tôn Tử, Kinh Dịch, Tô Đông Pha,…: đều cho rằng trong bất cứ sự vật/hiện tượng nào cũng luôn tồn tại 2 mặt lợi hại của nó. Tôn Tử khi đã xem xét đến mặt lợi của chiến tranh, ông cũng đã tính đến mặt hại của chiến tranh: nên đã bất bại,…?
Sự chuyển động/di chuyển từ lợi sang hại và ngược lại: Di chuyển/hình thành bão và áp thấp nhiệt đới, chuyển dịch các mùa trong năm, ngày sẽ đến đêm,…:
Chớ nên chủ quan rằng mọi sự lợi và hại là mãi mãi? (Lão Tử cũng đã ghi lại trong Đạo Đức Kinh: động – phản lại,…: xu hướng chuyển về mặt đối lập; Kinh Dịch: vật cực tất phản; Phạm Lãi: đợi thịnh suy của nước Ngô mới tấn công,…): Khởi nghiệp đã khó và giữ thành công không phải dễ: nên lưu ý yếu tố thời gian? Và các Nhà Đầu Tư cũng vậy?…
Xem xét tổng thể cả 2 mặt lợi và hại: Tiêu Dao Du của Trang Tử đã thể hiện rõ: lấy câu chuyện Chim Đại Bàng và Chim Sẻ (cái nhìn của Đại Bàng là rộng, cao,..)
…..
Thiền Không Sư
Dùng người cũng giống như thế nước chảy: luôn vô định, vô hình, tùy cơ ứng biến,..?
Biết được khi nào làm và khi nào không nên làm: ắt có thể thành công?
Người giỏi thường biết dựa vào tình thế/thị trường là chính, chứ không chỉ dựa vào nhân sự?
Liên hệ Intelligence Way về giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .