Ngân sách tổ chức sự kiện – Thiền Không Sư

Lập dự toán ngân sách tổ chức sự kiện – trong khóa học giám đốc điều hành – Thiền Không Sư

 • Bảng thống kê chi phí dự toán: Chi phí ăn uống
 • Địa điểm thuê và đồ dùng
 • Trang trí (hoa, bóng bay, cổng chào,..)
 • Âm thanh, ánh sáng (loa, đèn, nhạc,…)
 • Văn nghệ (ca hát, nhảy múa, thuê ca sỉ,..)
 • Setup (sân khấu, bàn ghế,….)
 • Thiết kế, in ấn (banner, backdrop, thiệp mời, menu, brochure, danh thiếp,…)
 • Nhân sự (nhân công setup, dàn dựng, ca sỉ, PG, tiếp tân, đồng phục,..)
 • Game, quà tặng
 • Đi lại, vận chuyển
 • Giao tiếp (nếu có liên quan nhiều đến gọi điện thoại, gởi thiệp mời, chi phí tiếp khách,…)
 • Bảo hiểm, bảo vệ
 • Linh tinh (điện, nước, chi phí khác,..)
 • Chi phí dự phòng, chi phí phát sinh
 • Các khoản thuế, lệ phí phải nộp cho nhà nước

Các hình thức lập dự toán ngân sách tổ chức sự kiện:

 • Giá trọn gói: gồm tổng chi phí trực tiếp cho sự kiện + phần nhà tổ chức nhận được + các khoản thuế/lệ phí + chi phí dự phòng/phát sinh
 • Giá cho dịch vụ lập kế hoạch tổ chức sự kiện
 • Giá đấu thầu
 • Giá hỗn hợp

Liên hệ Intelligence Way về giám đốc điều hành

Thiền Không Sư

  .
  .
  .
  .