Luật số 83 – Luật lỗi thời – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật lỗi thời

Những gì đã từng tồn tại thì đang trở nên lỗi thời. Luật lỗi thời nói rằng mọi thứ – các sản phẩm, dịch vụ, kỹ năng, những năng lực quan trọng, chiến lược quảng cáo, chiến lược phát triển thị trường, và các quá trình kinh doanh – đang trở nên lạc hậu khi thời gian trôi qua.
Để tồn tại và phát triển trong những lúc hỗn loạn như thế, bạn và công ty bạn phải nhanh chân và chuẩn bị đối phó với những thay đổi không ngừng như là một sự thật không thể tránh được trong cuộc sống.
Những nhân tố thành công quan trọng của cá nhân bạn là gì? và kế hoạch để trở nên tuyệt đối xuất sắc trong một khu vực có thể giúp bạn nhiều nhất trong thời gian này là gì? Bất kể gì đi nữa, hãy bắt đầu phấn đấu bản thân trong lĩnh vực đó ngay lập tức, và đừng dừng lại cho đến khi bạn đã nắm vững kỹ năng quan trọng này.
Thiền Không Sư
Ngày mai sẽ khác với hôm nay.
Đổi mới và phát triển liên tục rất quan trọng đối với tồn tại.
Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.
Liên hệ: Intelligence Way về giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .