Luật số 84 – Luật trả giá – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật trả giá

Bạn luôn phải bồi hoàn một cách đầy đủ cho những gì bạn làm, tích cực hay tiêu cực.
Thế giới này tồn tại một sự công bằng đến tuyệt vời, ít nhất cũng đúng về lâu về dài. Bạn thực hiện bất kỳ hành động gì, bạn sẽ được lấy cái đó ra. Bạn càng cho nhiều, bạn càng nhận nhiều. Nếu bạn muốn tăng số lượng và chất lượng những phần thưởng của mình, bạn phải tăng số lượng và chất lượng những cống đóng góp của bạn..” Luật bồi hoàn là một sự nói lại của Luật nhân quả nói rằng: “Con người ta gieo cái gì thì sẽ gặt cái đó.” Ý nghĩa của luật này đó là bạn không thể gặt một cái gì đó trừ khi bạn gieo nó trước. Nói theo cách khác, bất kỳ cái gì bạn đang gặt hôm nay là một sự đo lường của những gì bạn đã gieo trong quá khứ. Nếu bạn muốn gặt cái gì đó nhiều hơn và khác biệt trong tương lai, bạn sẽ phải gieo cái gì đó nhiều hơn và tốt hơn ở hiện tại.
Luật hay nguyên tắc này xuyên suốt tất cả những kinh nghiệm của con người và giải thích rất nhiều những thành công và thất bại, hạnh phúc và bất hạnh. Đây là nguyên tắc cơ bản của tất cả các hoạt động kinh doanh, để sản xuất các sản phẩm và dịch vụ mà con người muốn và sẽ mua với số lượng đủ để bù lại những chi phí trước tiên để đưa chúng ra thị trường.
Những cá nhân và tổ chức thành đạt luôn tìm cách nâng cao chất lượng và số lượng những gì họ đưa ra. Họ không ngừng tìm kiếm những cách thức để tăng thêm giá trị, phục vụ khách hàng tốt hơn so với những người khác. Bạn cũng nên làm như vậy.
Quyết định xem bạn thật sự muốn gì và sau đó quyết định giá bạn sẽ phải trả để nhận được nó. Đối với mọi thứ bạn muốn trong đời, phải trả giá cho nó, trả trước. Quyết định những kỹ năng mới và những chất lượng mới bạn sẽ cần để thực hiện mục tiêu của mình.
Thiền Không Sư
Để đạt được điều gì mà trước đây bạn chưa đạt được, bạn phải làm một việc gì đó mà bạn chưa làm bao giờ.
Bạn muốn bất cứ điều gì, bạn sẽ phải trả một mức giá được đo bằng sự hy sinh, thời gian, và những nguyên tắc cá nhân. Hãy quyết định điều đó là gì và bắt đầu trả giá cho nó ngay hôm nay.
Liên hệ Intelligence Way về giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .