Luật số 85 – Luật phương hướng – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật phương hướng

Những người thành đạt luôn có ý thức rõ ràng về mục đích và phương hướng trong mọi lĩnh vực cuộc sống của họ. 
Khả năng của bạn trong việc đặt ra những mục tiêu rõ ràng, cụ thể cho bản thân mình trong mọi lĩnh vực đời sống của bạn sẽ đảm bảo cho bạn đứng trên những nấc thang thành công và thành tựu cao hơn so với bất kỳ kỹ năng hay phẩm chất đơn lẻ nào khác. Xác định một cách rõ ràng những gì bạn muốn là xuất phát điểm của tất cả những thành tích vĩ đại. Bạn càng rõ ràng và tập trung, bạn càng dễ dàng đưa ra những quyết định sáng suốt hơn về những ưu tiên của bạn trong cuộc sống và sử dụng thời gian một cách hợp lý hơn. Bạn càng dành nhiều thời gian cho những mục tiêu quan trọng, bạn càng hoàn thành được nhiều hơn, và bạn càng đạt được nhiều thành tích hơn. Và bạn càng gặt hái được nhiều, bạn càng cảm thấy bản thân mình tốt hơn lên, càng cảm thấy mình là người chiến thắng và càng muốn đạt được nhiều hơn. 
Thiền Không Sư
Khi bạn bắt đầu luyện tập mục đích và kế hoạch hàng ngày của bạn một cách thường xuyên, có hệ thống, kết hợp với những luật khác, bạn sẽ đạt được kết quả mà chính bạn và những người xung quanh bạn phải ngạc nhiên
Bạn đặt bản thân mình vào một đường xoắn ốc hướng lên và nó sẽ dẫn bạn đến với những thành tích vĩ đại chưa từng thấy.
Thành công là những mục tiêu, và tất cả mọi thứ khác là lời bình luận.
Liên hệ Intelligence Way về giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .