Các kế hoạch tổ chức bán hàng lưu động – Thiền Không Sư

Lập kế hoạch chuẩn bị chi tiết, kế hoạch tổng thể, kế hoạch về việc triển khai thực hiện và kế hoạch cho các công việc hỗ trợ – trong khóa học giám đốc điều hành – Thiền Không Sư

Danh sách kiểm tra các vật dụng cho sự kiện:

 • Vật dụng dùng cho việc diễn giải
 • Bảng giá
 • Tài liệu sản phẩm
 • Tài liệu khác
 • Bảng đăng ký tham gia
 • Bảng đăng ký tham gia thêm 1 buổi nữa
 • Hóa đơn biên nhận việc bán sản phẩm, dịch vụ
 • Brochure, flyer giới thiệu về tổ chức
 • Giấy chứng nhận 
 • Bảng tên của ban tổ chức
 • Đồ uống, khăn, viết bi,..
 • Banner chào mừng
 • Bảng chỉ dẫn
 • Bảng ghi thông tin liên hệ
 • Bảng phân biệt khu vực đăng ký, chưa đăng ký
 • Thùng quyên góp
 • Hoa tươi cho bàn sân khấu
 • Những vật dụng cho diễn giả/đại biểu/khách mời: khăn lau bảng, viết lông nước, bảng lật tài liệu
 • Danh sách người tham dự
 • Bàn đăng ký, bàn thông tin, bàn để tài liệu

Lập kế hoạch về việc triển khai thực hiện sự kiện:

 • Cần có bảng nội dung cho hoạt động (có vai trò như kịch bản), người phụ trách thực hiện hoạt động phải đảm bảo hạng mục hoạt động do mình phụ trách sẽ được tiến hành đúng như các nội dung đã được đặt ra
 • Trong những nội dung quan trọng, cần có bước diễn tập

Lập kế hoạch cho các công việc hỗ trợ trong sự kiện: quay phim, chụp ảnh, tổ chức tham quan, tặng quà, giao lưu, đưa đón khách mời,…Cần lập lịch thanh toán với các nhà cung cấp dịch vụ (khách sạn, ăn uống, giải trí, biểu diễn, thuê trang thiết bị,..)

Liên hệ Intelligence Way về giám đốc điều hành

Thiền Không Sư

.
.
.
.