Mưa và nước mắt – Thiền Không Sư

Nước mắt và nước mưa: ngã và vô ngã – Thiền Không Sư

Khi chúng ta đau khổ, hạnh phúc tan vỡ, đến đám tang, hoặc niềm vui trong chiến thắng, đến đám cưới: ta thấy những giọt nước mắt rơi – niềm vui với nước mắt và nỗi đau với dòng lệ – mang cái ngã của cá nhân trong cuộc đời vốn khổ, không, vô thường  và vô ngã,

Ai đó đã chịu đóng đinh trên thập tự giá, hoặc tự thiêu,… – không phải họ tự sát mà là sự hy sinh để đánh thức con người về tình thương, lòng từ bi,…không phân biệt– như nước mưa vậy, chịu sức nóng của mặt trời để bốc hơi và ngưng tụ, một quá trình rất đau khổ, vô ngã cho vạn vật,….

Thấu hiểu nước mắt và nước mưa: mới hiểu được và biết ơn nhiều sự hy sinh thầm lặng, cao cả của ngã và vô ngã, của thường và vô thường, sự pha lẫn của khổ đau và hạnh phúc, không, vô ngã và vô thường,…: tạo ra nét đẹp cuộc sống, đa sắc của cuộc đời ngắn ngủi.

Thiền Không Sư

    .
    .
    .
    .