Luật số 10 – Luật tài sản quý nhất

Thiền Không Sư – Luật tài sản quý nhất:Tài sản quý nhất của bạn là khả năng kiếm tiền của bạn.

Tài sản là một cái gì đó mang lại một dòng tiền mặt ổn định và có thể đoán trước được. Khả năng kiếm tiền của bạn có thể là tài sản quý nhất mà bạn có. Khả năng làm việc, sản xuất và kiếm tiền  trong nền kinh tế cạnh tranh của chúng ta bằng cách áp dụng trí óc và khả năng của bạn giúp làm ra tiền. Bạn có thể mất mọi thứ, tất cả tài sản, nhưng miễn là duy trì khả năng kiếm tiền ở mức độ cao, bạn có thể tiếp tục được hưởng một trong những mức sống cao. 

Khả năng kiếm tiền của bạn là một tài sản bị đánh giá cao hay thấp, giống như một chiếc xe hơi hoặc một mẫu thiết bị. Bạn phải liên tục duy trì và nâng cao chất lượng khả năng kiếm tiền để giữ cho bản thân ở mức độ cao của năng suất, khả năng thực hiện và sản phẩm.Kiến thức và kỹ năng là những chiếc chìa khóa để buớc vào thế kỉ 21. khả năng kiếm tiền của bạn được cấu thành từ sự kết hợp độc đáo giữa kiến thức và kỹ năng đã phát triển đến mức hiện tại. Nếu ngành hoạt động của bạn đang trải qua những thay đổi nhanh chóng, kiến thức và kỹ năng của bạn cũng đang trải qua một sự lỗi thời. Bạn phải liên tục thay thế kiến thức và kỹ năng cũ bằng kiến thức và kỹ năng mới nếu bạn muốn giữ cân bằng, và ít nhiều tiến về phía trước. Hôm nay bạn đang được trả một cách chính xác những gì bạn đáng giá, không nhiều hơn và không ít hơn, căn cứ vào khả năng kiếm tiền ở hiện tại của bạn. Nếu bạn muốn nâng cao mức sống của mình, bạn phải nâng cao khả năng kiếm tiền của bạn qua một quá trình phức tạp và có hệ thống của việc học tập và thực hành những kỹ năng và khả năng mới.

Thiền Không Sư

Nhìn lại con đường cuộc đời bạn. Bạn sẽ phải giỏi một cách tuyệt đối, tích cực đối với công việc gì trong vòng từ ba đến năm năm nữa kể từ bây giờ để giúp bạn tiếp tục được hưởng mức sống hiện tại và thậm chí cao hơn? Bất kể điều đó là gì, xác định những năng lực cốt lõi và sau đó lập kế hoạch để đạt được chúng.

Khóa học giám đốc điều hành hỗ trợ việc thực hiện trong kinh doanh, quản lý điều hành, khởi nghiệp,..

Like

 

Comment

    .
    .
    .
    .