Luật số 86 – Luật sỉ nhục – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật sỉ nhục

Trong cuộc sống, con người không thể tránh khỏi mâu thuẩn, chỉ trích, ghen tị , nhục mạ có thể là vô cớ từ người khác – dùng tâm thái nào để ứng đối lại? Có thể bỏ qua, hoặc coi thường nó – thản nhiên, không để tâm, ung dung. Như vậy, bạn đã có phong thái của bậc trí giả, người trí tuệ.

Phải là người có tu dưỡng mới đạt được cảnh giới đó.

Thiền Không Sư

Hãy tha thứ cho tất cả những ai đã xúc phạm bạn, không phải vì họ, mà vì chính bạn

Liên hệ Intelligence Way về giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .