Chuẩn bị tổ chức sự kiện – Thiền Không Sư

Chuẩn bị tổ chức sự kiện – trong khóa học giám đốc điều hành – Thiền Không Sư

  • Thành lập ban tổ chức sự kiện
  • Lập tiến độ chuẩn bị tổ chức sự kiện: Quy trình lập tiến độ chuẩn bị tổ chức sự kiện:

. Các thủ tục hành chính cho phép tiến hành sự kiện hoặc hoạt động sự kiện: với các sự kiện nhỏ như hội thảo, hội nghị,…không nhất thiết phải có thủ tục này, giấy phép treo băng rôn, quảng cáo trên đường: nên đến liên hệ với các cơ quan trực tiếp (không nên gọi điện thoại)

. Các công việc có liên quan đến khách mời tham gia sự kiện

. Chuẩn bị các nội dung cơ bản, tài liệu

. Lao động

. Trang thiết bị

. Quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ tổ chức sự kiện

Gồm các bước sau:

B1: Phân tích bảng danh mục mô tả các hạng mục công việc trong sự kiện

B2: Xác định khoảng thời gian cần thiết để chuẩn bị cho từng công việc

B3: Hệ thống hóa về công việc và thời gian trong các công tác chuẩn bị

B4: Tổng hợp thành bảng tiến dộ cho công tác chuẩn bị sự kiện

Để lập tiến độ đòi hỏi người thực hiện phải có hiểu biết thực hiện, hệ thống về các công tác chuẩn bị sự kiện, ngoài ra cần phải sử dụng các trang thiết bị hỗ trợ cần thiết như:

. Bảng danh mục các hoạt động tổ chức sự kiện

. Bản chương trình, kế hoạch tổ chức sự kiện

. Bảng viết (để tiến hành thảo luận nhóm)

. Mẫu tiến độ chuẩn bị tổ chức sự kiện

Liên hệ Intelligence Way về giám đốc điều hành

Thiền Không Sư

    .
    .
    .
    .