Nỗi đau của giám đốc điều hành trong tiếp thị và bán hàng – Thiền Không Sư

Nỗi đau của CEO trong tiếp thị và bán hàng – Thiền Không Sư

1.Sản phẩm tốt nhưng không tiếp cận được khách hàng tiềm năng.

2.Tiêu tốn nguồn lực vào quảng cáo: Thời gian, chi phí, nhân lực…nhằm đạt mục tiêu kinh doanh nhưng không đạt kết quả như mong muốn hoặc không quản trị được hệ thống vận hành.

3.Lựa chọn sản phẩm theo cảm tính mà không nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng, không đào sâu insight để thấu hiểu khách hàng, từ đó không biết cách thiết lập và triển khai chiến lược content hiệu quả, bài bản.

4.Tiếp thị và bán hàng không đồng bộ trong việc triển khai hành động, đội nhóm làm việc rời rạc. Tỉ lệ chốt sale thấp, tiếp thị và bán hàng quay sang đổ lỗi cho nhau.

5.Thiếu hệ thống đo lường các chỉ số chuyển đổi để đánh giá năng lực đội ngũ tiếp thị và bán hàng gây khó khăn trong xây dựng chỉ tiêu kinh doanh và chính sách nhân sự rõ ràng

Liên hệ Intelligence Way về giám đốc điều hành

Thiền Không Sư

    .
    .
    .
    .