Khách mời tham gia sự kiện – Thiền Không Sư

Chuẩn bị các công việc có liên quan đến khách mời tham gia sự kiện: các loại khách mời – trong khóa học giám đốc điều hành – Thiền Không Sư

 • Khách mời chính thức
 • Khách mời dự bị
 • Khách mời là nhân vật quan trọng
 • Khách mời ở các cơ quan truyền thông (nhà báo, phóng viên,..)
 • Khách mời là khách hàng
 • Khách mời là các nhà cung ứng

Quy trình chung lập danh sách khách mời:

B1: Thống nhất về số lượng và cơ cấu khách mời với nhà đầu tư sự kiện

B2: Lập các loại danh sách khách mời

B3: Kiểm tra danh sách khách mời. Đối với các sự kiện quan trọng nên có bước kiểm tra danh sách khách mời để tránh trùng lặp, bỏ sót thông tin và đặc biệt là các khách mời cần thiết

B4: Xác định/chốt danh sách khách mời

Trước khi sự kiện diễn ra trong khoảng 3 đến 10 ngày: nhân viên phụ trách thông báo cho khách

Liên hệ Intelligence Way về giám đốc điều hành

Thiền Không Sư

  .
  .
  .
  .