Luật số 11 – Luật đến sau

Thiền Không Sư – Luật đến sau: Trước khi bạn bắt đầu một việc gì mới, bạn phải đoạn tuyệt với một cái gì đó cũ.

Kiểm soát cuộc đời mình chỉ cần đồng ý với tình với việc bạn dừng không làm những việc không còn giá trị hoặc quan trọng với bạn cũng như những việc khác mà có thể bạn đang làm. Bạn đã có rất nhiều việc phải làm và quá ít thời gian để làm chúng. Một người trung bình ngày nay đang làm việc khoảng 110% hoặc nhiều hơn. Tấm thẻ khiêu vũ của bạn đã đầy. Bạn sẽ không còn thời gian rảnh nữa.

Khi cuộc đời thay đổi, các ưu tiên của bạn cũng thay đổi. Những điều chắc chắn quan trọng trong một giai đoạn của cuộc đời bạn hay nghề nghiệp của bạn không quan trọng nữa khi bạn đến một giai đoạn khác của cuộc đời mình hoặc tới một mức độ trách nhiệm khác. Bạn phải liên tục tự hỏi: Những hoạt động nào trong đời tôi có thể cắt giảm, ủy thác, hay không tiếp tục nữa để dành nhiều thời gian hơn cho những hoạt động quan trọng hơn của tôi? Để bắt đầu bất kỳ việc gì mới, bạn phải dừng một việc gì cũ lại. Chúng ta nói rằng “nhập vào có nghĩa là rút ra.” Phân tích thời gian của bạn một cách cẩn thận và dũng cảm dừng lại những việc không còn quan trọng với bạn như là những việc khác. Khởi động có nghĩa là dừng lại. Muốn nhập vào thì phải rút ra. Bạn không thể thực hiện một điều gì đó mới mà không cố tình quyết định dừng một điều gì đó lại. Điều đó sẽ như thế nào?

Thiền Không Sư

So sánh các hoạt động hàng ngày của bạn với thu nhập hàng năm của bạn. Liệu bạn có trả cho một người khác mức lương tương đương của bạn để làm những việc mà bạn đang làm không? Nếu bạn không, hãy thôi ngay không làm những việc đó nữa và chuyển chúng cho ai đó có thể làm tốt gần như bạn có thể.

Khóa học giám đốc điều hành hỗ trợ việc thực hiện trong kinh doanh, quản lý điều hành, khởi nghiệp,..

    .
    .
    .
    .