Luật số 90 – Luật giữ giới – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật giữ giới trong kinh doanh

1/ GIỮ TÂM TRONG SÁNG. Kinh doanh không phải buôn bán một lần rồi trốn khỏi cuộc đời này?
2/ TỰ LỢI VÀ LỢI THA. Là làm lợi cho bản thân mình và làm lợi cho tất cả mọi loài, mọi người. Nếu kinh doanh mà đôi bên cùng có lợi, đây là cách bền vững tốt đẹp. Làm kinh tế hiện nay quá quen thuộc với phương châm tất cả cùng thắng.
3/ PHƯƠNG TIỆN VÀ CỨU CÁNH. Mục đích cuối cùng của lợi nhuận kinh tế là để phục vụ cho nhu yếu cuộc sống. Không ít người đã đồng hóa vật chất với niềm vui và hạnh phúc, an lạc. Cho nên bị vật chất chi phối một cách rất nghiêm trọng. Trong khi niềm hạnh phúc chân thật của chúng ta là sống cho sâu sắc với chính ta, với người và với hoàn cảnh, với cuộc sống quanh ta.
4/ TÍNH VÔ THƯỜNG. Vạn vật luôn chuyển biến không ngừng nghỉ. Có những chuyển biến tạo nên sự hình thành, sự hun bồi, sự gây dựng và cũng có những sự chuyển biến mang tính phá vỡ, đạp đổ. Nhưng nếu nhìn một cách xuyên suốt trong dòng đời thì ta sẽ thấy rằng: sự hình thành nào mà không đi đến tan vỡ và sự sụp đổ nào mà không hình thành nên cái mới.
5/ TÍNH NHÂN QUẢ. Nhân quả là quy luật tồn tại khách quan trong cuộc sống, không do bất cứ một ai tạo dựng. Khi một người hiểu và tin vào luật nhân quả thì người đó sẽ biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Luật pháp của xã hội là ngăn chặn cái phần ngọn đem lại công bằng xã hội khi hành vi đã cấu thành tội phạm nhưng không thể ngăn chặn tội lỗi trong tâm thức của mỗi con người.

Thiền Không Sư

Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn.

Nếu để ý đến những điều bạn đang có trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn nếu chỉ để ý đến những điều bạn không có, bạn sẽ thấy mình không bao giờ có đủ.

Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống.

 

    .
    .
    .
    .