Tiếp thị là bán hàng? – Thiền Không Sư

Marketing là bán hàng – Thiền Không Sư

Tiếp thị thường được xác định là một hoạt động liên quan đến việc dịch chuyển các hàng hóa từ nhà sản xuất đến khách hàng, bao gồm quảng cáo, vận chuyển, lưu kho và bán hàng. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp mới hoạt động, marketing có nghĩa là bán hàng. Kế hoạch và chiến lược của các doanh nghiệp sẽ chắc chắn thất bại nếu việc bán các hàng hóa và dịch vụ của họ không chú ý đến hoạt động marketing.
Làm cách nào để một doanh nghiệp mới có đơn đặt hàng? Trước khi khởi nghiệp, doanh nghiệp phải nghiên cứu thị trường mục tiêu và phân tích các sản phẩm cạnh tranh. 
Một công ty cũng có thể phát triển danh mục khách hàng tiềm năng bằng cách thu thập tên tuổi, danh sách các nhóm cộng đồng hoặc các tổ chức. Danh mục này có thể được sử dụng sau này thông qua thư gửi trực tiếp tới họ thậm chí là mời khách hàng tham dự lễ khai trương doanh nghiệp mới.
Sau khi doanh nghiệp mới ra đời, chủ doanh nghiệp cần phải có được càng nhiều thông tin càng tốt về sản phẩm và dịch vụ của họ từ các khách hàng tiềm năng, thông tin đầy đủ và có hiệu quả, với chi phí ở mức có thể trong phạm vi ngân sách của doanh nghiệp.
Người bán hàng có hiệu quả nhất trong doanh nghiệp mới thường là người đứng đầu bộ phận kinh doanh. Người này thường phải liên hệ trực tiếp với “Chủ tịch” của doanh nghiệp. Đây là người có tầm nhìn, sự hiểu biết về doanh nghiệp mới và có thể quyết định các vấn đề liên quan một cách nhanh chóng. Người bán hàng được tuyển dụng của doanh nghiệp có thể hiệu quả đối với doanh nghiệp mới, người hướng tới một thị trường tương đối hẹp. Việc bán hàng trực tiếp bằng đặt hàng qua thư hoặc qua mạng Internet thường là một lựa chọn có chi phí ít hơn nhưng cũng có thể thành công tương tự.
Các kênh phân phối bên ngoài cũng có thể được sử dụng. Các đối tượng trung gian chẳng hạn như đại lý, nhà phân phối có thể được thuê nhằm xúc tiến một sản phẩm hoặc dịch vụ. Các cá nhân này phải được đối xử bình đẳng và thanh toán nhanh chóng. Một số nhà phân tích khuyên rằng việc đối xử với các đối tượng trung gian như người trong doanh nghiệp và trao cho họ các khoản thưởng hào phóng sẽ là biện pháp thúc đẩy hoạt động phân phối của doanh nghiệp.
Quảng cáo và xúc tiến là các công cụ marketing quan trọng. Quảng cáo trên báo, tạp chí, đài truyền hình, đài phát thanh có hiệu quả đối với việc thu hút lượng khách hàng lớn. Một lựa chọn ít tốn chi phí hơn là marketing bằng các tờ rơi in thông tin quảng cáo có thể gửi tới các khách hàng tiềm năng, chuyển trực tiếp qua cửa nhà khách hàng hoặc trưng bày ở những công ty đồng ý cho họ làm như vậy. Các công ty mới thành lập cũng có thể kết hợp việc quảng cáo tung ra sản phẩm mới trên các tạp chí thương mại phát hành miễn phí. Cũng rất quan trọng khi được nằm trong danh bạ điện thoại theo nhóm các doanh nghiệp hoặc riêng rẽ. Đường dẫn tới trang Web của doanh nghiệp cũng là cách biểu đạt thông tin.
Quan hệ công chúng cũng là cách quan trọng để xúc tiến một sản phẩm hay dịch vụ mới. Các doanh nghiệp mới sẽ đăng các thông tin báo chí quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Báo địa phương, đài truyền hình hoặc đài phát thanh có thể phỏng vấn chủ doanh nghiệp. Điều này có thể vô cùng hữu ích trong việc bán hàng và nó hoàn toàn miễn phí.

Thiền Không Sư

    .
    .
    .
    .