Nhân lực cho bán hàng lưu động – Thiền Không Sư

Chuẩn bị nhân lực cho tổ chức sự kiện – trong khóa học giám đốc điều hành – Thiền Không Sư

 • Xác định mô hình tổ chức lao động
 • Lập kế hoạch về nhân lực cho sự kiện
 • Tiến hành bố trí đào tạo nhân lực (phân công công việc, hướng dẫn thực hiện theo bảng mô tả công việc, đào tạo, diễn tập,…)
 • Kiểm tra và hoàn tất công tác chuẩn bị

Xác định mô hình tổ chức lao động:

 • Mô hình đơn giản: người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo các nhân viên nghiệp vụ tổ chức sự kiện
 • Mô hình theo chức năng
 • Mô hình kiểu ma trận: theo hệ thống (an ninh, vận chuyển, thông tin,..) và khu vực (đón tiếp, hội thảo, giải trí, ăn uống,…)
 • Mô hình kiểu mạng

Các chức danh trong tổ chức sự kiện:

 • Nhà quản lý sự kiện
 • Cán bộ quản lý trung gian
 • Nhân viên tác nghiệp
 • Nhân viên cung ứng và dịch vụ

Tố chất người quản lý sự kiện:

 • Tính chủ động và quyết đoán cao, khả năng phán đoán và dự đoán
 • Giao tiếp tốt
 • Biết cách tổ chức công việc
 • Điềm tĩnh, khả năng hòa nhập hòa đồng

Thiền Không Sư

  .
  .
  .
  .