Luật số 91 – Luật trách nhiệm – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật trách nhiệm

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi điều bạn làm, mọi thứ bạn trở thành và đạt được. Bạn trở thành những gì bạn nghĩ về trong phần lớn thời gian. Và chỉ có bạn mới có thể quyết định bạn nghĩ gì và bạn nghĩ về nó thế nào. Vì thế, chỉ có bạn mới chịu trách nhiệm về những gì xảy ra trong đời bạn.
Nơi chốn của bạn và tất cả những gì của bạn phản ánh bạn bởi vì bạn là chính bản thân bạn – không phải ai khác. Bạn đang làm công việc mà bạn đã chọn để làm và kiếm được số tiền mà bạn đã chọn để kiếm. Bạn luôn tự do chọn lựa, nhưng khi bạn đã chọn rồi, hoặc thất bại trong việc chọn rồi, bạn phải chấp nhận những hậu quả của sự chọn lựa ấy.
Khái niệm trách nhiệm cá nhân là một vấn đề lớn trong cuộc sống và trong xã hội, có lẽ là vấn đề quan trọng nhất. Nói chung có hai trường phái tư duy về vấn đề này. Một trường phái gồm những người tin rằng không có ai thực sự chịu trách nhiệm về bất kỳ cái gì. Họ tin rằng chính phủ hoặc xã hội hoặc việc kinh doanh là những cái để đổ lỗi về bất kỳ điều gì không may mắn xảy ra với bất cứ ai, ở bất cứ đâu. Một trường phái tư duy khác nói rằng trong một xã hội tự do cá nhân thì trách nhiệm cá nhân là tuyệt đối. Điều này là cốt yếu và không thể tránh khỏi. Nhóm này nói rằng mọi người phải chịu trách nhiệm về những hậu quả hành vi của họ. Các cá nhân phải chịu trách nhiệm về những điều mà họ làm và những điều mà họ lờ đi không làm. Sự thật về trách nhiệm đó là đem lại tự do và hạnh phúc cho bạn, nó không phải là cái gì đó mang tính chọn lựa, nó là mệnh lệnh.
Bạn chỉ có thể đạt được những tiến bộ vượt bậc trong cuộc sống khi mà bạn chấp nhận mức độ trách nhiệm cao hơn trong lĩnh vực đó. Không ai khác có thể và sẽ làm điều đó cho bạn. Điều lý thú về trách nhiệm đó là bạn càng chấp nhận nó nhiều và bạn càng nhìn lại mình nhiều, những người khác càng muốn giúp bạn nhiều hơn. Nhưng bạn càng chấp nhận ít trách nhiệm và đổ lỗi cho người khác nhiều hơn thì càng ít người muốn thiết lập và duy trì quan hệ với bạn.
Bạn luôn tự do chọn lựa những gì bạn nghĩ và những gì bạn làm.
Trách nhiệm bắt đầu bằng việc bạn kiểm soát hoàn toàn và đầy đủ nội dung của tiềm thức trong trí óc bạn.
Thiền Không Sư
Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác.
Trách nhiệm là cái giá của tự do.
Làm hết sức là chưa đủ; đôi khi chúng ta phải làm điều gì cần thiết.

    .
    .
    .
    .