Hậu cần cho sự kiện – Thiền Không Sư

Chuẩn bị hậu cần cho sự kiện – trong khóa học giám đốc điều hành – Thiền Không Sư

 • Đón tiếp khách mời và những thành phần tham gia sự kiện khác
 • Cung ứng các dịch vụ vận chuyển
 • Cung ứng các dịch vụ lưu trú
 • Cung ứng các dịch vụ ăn uống
 • Cung ứng các dịch vụ khác theo nhu cầu khách mời và các thành phần tham gia

Dự tính và xử lý các sự cố trong sự kiện: khi thực hiện luôn có danh mục công việc: nội dung, tiến độ, quy trình,..

Chuẩn bị các yếu tố khác cho sự kiện:

 • Tài liệu cho sự kiện
 • Các chương trình hỗ trợ
 • Quà tặng

Tài liệu cho sự kiện gồm:

 • Tờ gấp, quảng cáo giới thiệu về sự kiện
 • Bảng tóm tắt chương trình, lịch trình
 • Bảng tóm tắt nội dung
 • Các file powerpoint để trình chiếu
 • Tài liệu để tra cứu tham khảo
 • Các bảng thông tin, hướng dẫn, bảng chỗ ngỗi, thẻ tham dự
 • Giấy mời, thư mời, thông báo, công văn mời,..tham gia sự kiện
 • Các phiếu cung cấp dịch vụ đi kèm như: phiếu lưu trú, phiếu ăn, phiếu gởi xe, phiếu ra vào, thẻ nhà báo, thẻ VIP,…

Quy trình chung trong việc chuẩn bị tài liệu cho sự kiện:

 • Xác định tài liệu cần thiết cho sự kiện
 • Chuẩn bị nội dung của tài liệu
 • Chuẩn bị hình thức của tài liệu
 • Lập tiến độ theo dõi công tác chuẩn bị tài liệu
 • Tiến hành các công việc in ấn, phô tô, đóng quyển,..hoặc ký kết và theo dõi các nhà cung ứng thực hiện công việc này
 • Lập bảng theo dõi và tiến hành gởi tài liệu cho các đối tượng có liên quan
 • Lưu trữ, bảo quản tài liệu dự phòng

Chuẩn bị các yếu tố cơ bản trong trình diễn sự kiện:

 • Không gian thực hiện sự kiện:

. Âm thanh ánh sáng

. Sân khấu

 • Người dẫn chương trình và diễn giả
 • Đạo diễn và dàn dựng sân khấu.

……………..

Thiền Không Sư

  .
  .
  .
  .