Luật số 12 – Luật ưu tiên

Thiền Không Sư – Luật ưu tiên: Khả năng của bạn đặt ra các ưu tiên rõ ràng và chính xác về thời gian quyết định toàn bộ chất lượng của cuộc đời bạn.

Sử dụng thời gian của bạn một cách tồi tệ là làm tốt những việc chẳng cần thiết chút nào.

Nguyên tắc Pareto nói rằng 20% các hoạt động của bạn sẽ chiếm 80% giá trị của những hoạt động của bạn. Điều này có nghĩa là nếu bạn có một danh sách những công việc phải làm thường xuyên để hoàn thành, hai việc trong số đó sẽ đáng giá hơn tám việc kia cộng lại. Để đạt được những điều vĩ đại, bạn phải luôn tập trung vào số lượng nhỏ các hoạt động để đóng góp vào giá trị lớn nhất của cuộc đời bạn và công việc của bạn.

Giá trị của bất kỳ cái gì trong trật tự ưu tiên của bạn cũng có thể được đo lường bằng việc đánh giá các kết quả tiềm năng của việc làm nó hay không làm nó. Một điều gì đó quan trọng có nghĩa là nó có những kết quả quan trọng đối với cuộc đời bạn và nghề nghiệp của bạn. Một cái gì đó không quan trọng sẽ có rất ít hay chẳng có tác dụng gì đối với cuộc sống và nghề nghiệp của bạn. Dấu hiệu của một người suy nghĩ vượt trội là khả năng cân nhắc những kết quả có thể thể trước khi hành động. Liên tục hỏi bản thân bạn: Sự sử dụng thời gian quý giá nhất của tôi hiện nay là gì? Và dù bất kể là gì, hành động theo điều đó.

Khả năng của bạn tự đặt ra kỹ luật cho mình để thực hiện một vài nhiệm vụ có thể tạo ra sự khác biệt lớn lao nhất trong cuộc đời bạn là chìa khóa để làm cho mọi thứ khác trở nên có thể đối với bạn. Làm thế nào bạn có thể áp dụng Luật này ngay lập tức: Lập một danh sách tất cả mọi thứ bạn làm như một phần của công việc của bạn. Bây giờ, phân tích danh sách và chọn ra ba đến năm việc quan trọng hơn hơn tất cả mọi việc khác gộp lại. Tưởng tượng rằng bạn sắp nhận được 100 ngàn đô la tiền thưởng vào cuối tháng này nếu bạn có thể thực hiện công việc ưu tiên số một của bạn từng phút từng ngày. Điều đó thay đổi hành vi của bạn ra sao? Bạn có thể làm gì khác đi?

Thiền Không Sư
Khóa học giám đốc điều hành, Intelligence Way hỗ trợ việc thực hiện trong kinh doanh, quản lý điều hành, khởi nghiệp,..

    .
    .
    .
    .