Nhu cầu vốn – Thiền Không Sư

Nhu cầu vốn của các doanh nhân – Thiền Không Sư

Các doanh nghiệp mới hiếm khi làm ăn có lãi ngay trong những tháng đầu mới hoạt động. Có doanh số bán hàng đòi hỏi phải có thời gian, thông thường các khoản thu không đủ để bù đắp những chi phí lập doanh nghiệp và chi phí hàng tháng. Do đó, các doanh nhân cần dự toán họ cần bao nhiêu vốn và huy động số vốn đó để biến ước mơ của họ thành hiện thực.
Lập một doanh nghiệp thành công không nhất thiết phải có rất nhiều tiền mặt. Nhiều doanh nhân khởi nghiệp với số vốn chưa đầy100 triệu đồng, vừa đủ để lập doanh nghiệp, đầu tư mua hàng hóa và một số tài liệu quảng cáo. Có nhiều cách để giảm thiểu chi phí: ví dụ làm việc ngay tại nhà thay vì phải thuê văn phòng, hoặc thuê thiết bị văn phòng thay vì phải mua.
Tuy nhiên, tất cả các doanh nhân đều phải dự toán họ cần bao nhiêu tiền mặt để trang trải chi phí cho đến khi doanh nghiệp bắt đầu làm ăn có lãi. Để làm được điều đó, các công cụ tài chính tốt nhất chính là báo cáo thu nhập (doanh thu – chi phí – lãi lỗ)  và báo cáo dòng tiền.

Dòng tiền thể hiện số tiền thực sự có để mua sắm và thanh toán các hóa đơn và thực hiện các nghĩa vụ tại thời điểm hiện tại. Đó chính là sự chênh lệch giữa số thu và số chi trong một khoảng thời gian nhất định nào đó.
Điều quan trọng là phải luận giải/tạm tính các dự toán này để thể hiện rõ các khoản chi hoặc giả định bất thường nào đó
1.Báo cáo thu nhập nêu rõ tất cả các khoản dự toán thu và chi (bao gồm cả khấu hao và lãi vay) nhằm xác định lợi nhuận hàng tháng và hàng năm của dự án kinh doanh. 
2.Báo cáo dòng tiền ước tính doanh thu và dự toán số chi. Có thể dự toán theo tuần, theo tháng hoặc theo quý. 
Dòng tiền ròng hàng tháng cho biết số thu hàng tháng vượt bao nhiêu so với số chi hàng tháng. Gần như trong toàn bộ năm đầu tiên, các khoản chi hàng tháng có thể lớn hơn các khoản thu. Trong nhiều trường hợp, hàng hóa được chuyển đi trước khi nhận được số tiền thanh toán. Trong khi đó, doanh nhân vẫn phải thanh toán các hóa đơn khác. Như vậy, dòng tiền lũy kế – cộng dồn số dư từ tháng trước – có thể sẽ là số âm ngày càng lớn.
Một thời điểm cực kỳ quan trọng với doanh nghiệp mới diễn ra khi số thu hàng tháng đủ để trang trải số chi hàng tháng. Tại thời điểm đó, dòng tiền mặt cộng dồn bị âm từ trước sẽ bắt đầu giảm đi và dần dần chuyển sang số dương.
Dòng tiền mặt cộng dồn đến thời điểm hòa vốn sẽ cho thấy doanh nghiệp mới đó sẽ cần phải có bao nhiêu vốn.
Dự báo tài chính chắc chắn sẽ không tránh khỏi sai sót, đơn giản vì không thể lường trước tất cả mọi sự cố bất ngờ. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo các doanh nhân cần cộng thêm ít nhất 20% vào nhu cầu tài chính trong báo cáo dòng tiền để dự phòng cho những sự cố bất ngờ.
Với những con số dự toán đó, doanh nhân có thể chuẩn bị nguồn vốn và tập trung nỗ lực để khởi sự kinh doanh một cách rõ ràng hơn.

Thiền Không Sư

    .
    .
    .
    .