Hỗ trợ nền kinh tế – Thiền Không Sư

Khả năng kinh doanh hỗ trợ cho nền kinh tế – Thiền Không Sư

Hầu hết các nhà kinh tế học đều cho rằng khả năng kinh doanh đóng vai trò quyết định đối với sức sống của mọi nền kinh tế, dù đó là một nền kinh tế đã phát triển hay đang phát triển.
Những người chủ doanh nghiệp thành lập nên những doanh nghiệp mới, tạo ra những việc làm mới cho bản thân họ và cho người làm thuê cho họ, lưu thông hàng hóa. Trong nhiều trường hợp, hoạt động kinh doanh làm tăng sức ép cạnh tranh, cùng với những tiến bộ về công nghệ và thay đổi về vận hành thì nó còn làm tăng năng suất.
Các chủ doanh nghiệp mang lại sự an toàn cho những người khác; họ là người khởi xướng cho sự thịnh vượng chung trong xã hội – luôn luôn đổi mới sáng tạo, và sự cách tân này chính là thành phần cốt lõi tạo nên tăng trưởng kinh tế – chịu trách nhiệm đưa vào trao đổi thương mại nhiều sản phẩm và dịch vụ mới, từ đó mở ra những thị trường mới.

Lịch sử gần đây cho thấy, chính những người chủ doanh nghiệp này là yếu tố chủ chốt tạo nên hầu hết các cuộc cách tân lớn – những cuộc cách tân làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống và công việc của con người. Từ ô tô đến máy bay, đến máy tính cá nhân – chính từng cá nhân riêng lẻ này với ước mơ và lòng quyết tâm của họ đã tạo nên những tiến bộ thương mại vượt bậc này.

Các doanh nghiệp nhỏ thường hay tạo ra các sản phẩm và dịch vụ chuyên biệt hoặc đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng hơn. 
Sự sáng tạo và cách tân làm cho chất lượng cuộc sống tăng lên vì nó làm tăng gấp bội khả năng lựa chọn của người tiêu dùng. Chúng làm cho cuộc sống của con người trở nên phong phú theo nhiều cách khác nhau – làm cho cuộc sống dễ dàng hơn, tăng cường đối thoại, cung cấp các hình thức giải trí mới và cải thiện điều kiện chăm sóc y tế, và nhiều điều khác nữa.
Các doanh nghiệp nhỏ hiện đang có sức sáng tạo mạnh mẽ hơn nhiều. Các công ty nhỏ cũng có nhiều phát minh sáng chế.
Dù ở bất kỳ trình độ phát triển và quy mô doanh nghiệp nào, thì hành vi kinh doanh vẫn chính là động cơ chủ chốt thúc đẩy sáng tạo và tăng trưởng cho nền kinh tế và cho các công ty riêng lẻ, bởi vì theo định nghĩa, nó phản ánh sự quan tâm và sẵn lòng nắm bắt lợi thế từ những cơ hội chưa được khai thác. 
Các thể chế quốc tế và khu vực như Liên hiệp quốc và Tổ chức hợp tác kinh tế & phát triển đã thống nhất quan điểm cho rằng các chủ doanh nghiệp có thể đóng vai trò cốt lõi trong việc huy động nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Điều này đặc biệt đúng tại các nước đang phát triển, nơi mà các doanh nghiệp nhỏ đang là những động cơ hàng đầu trong việc tạo ra công ăn việc làm và giảm nghèo.
Với tất cả những lý do này, các nước nên theo đuổi những chính sách thúc đẩy khả năng kinh doanh.

Thiền Không Sư

    .
    .
    .
    .