Luật số 95 – Luật mềm dẻo – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật mềm dẻo

Thành công được gặt hái một cách tốt nhất khi ta rõ ràng về mục tiêu nhưng mềm dẻo với quá trình đạt đến đó. Tuy nhiên, hàng ngàn thứ có thể thay đổi, mỗi thứ đó đòi hỏi những thay đổi trong kế hoạch của ta. Những người sáng tạo và lạc quan nhất là những người luôn cởi mở, mềm dẻo thay đổi trong sự đối mặt với những thay đổi không ngừng và không thể tránh được mà họ cần phải tạo ra khi họ tiến tới mục tiêu:
– Liên tục chịu đựng và thất vọng thường là một dấu hiệu chỉ ra rằng mình đang làm điều chưa đúng: nên lùi lại và kiểm tra lại kế hoạch. Đặc biệt là, hãy đưa bản ngã thoát ra khỏi/tạm dừng con đường đó. Liên tục kiểm tra kế hoạch cho đến khi chúng không còn lỗi và cho phép tiến về trước một cách êm ả, không còn lo lắng bị thất bại nữa.
– Càng có nhiều sự lựa chọn: càng có nhiều tự do và mềm dẻo: một trong số chúng nếu hiệu quả thì đạt được mục đích.
– Bất cứ khi nào ta trải qua một cuộc khủng hoảng hay một trở ngại gì: Thông điệp chứa trong khủng hoảng này là gì? Đang có khủng hoảng trong công việc, trong các mối quan hệ, với sức khỏe hoặc với công việc kinh doanh?…: việc tìm kiếm một tiến trình hành động tương tự chỉ làm cho nó tồi tệ thêm.
– Hầu như mọi thất bại mà ta trải qua đều do một giả định không chính xác mà ta đã tạo ra hay chấp nhận mà không hoài nghi. Rất nhiều người đi đến khánh kiệt vì họ giả định rằng có đủ thị trường cho hàng hóa hay dịch vụ mà họ cung cấp. Họ cho rằng khách hàng sẽ bỏ những nhà cung cấp hiện tại để đến với họ,…: nên kiểm tra những giả định của mình một lần nữa bằng thực tế, kết hợp với sự sẵn sàng chấp nhận khả năng ta có thể sai lầm.

Thiền Không Sư
Mọi vật hễ không được cái thế quân bình thì phát ra tiếng kêu.

    .
    .
    .
    .