Luật số 98 – Luật thử nghiệm – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật thử nghiệm

Kế hoạch chiến lược phải mất nhiều tháng mới hoàn thành. Bằng cách bắt đầu từng bước nhỏ, bạn có thể tránh được lượng lãng phí khổng lồ trong quá trình thực hiện mà vẫn không tổn hại đến toàn bộ ý tưởng.
Việc thử nghiệm cũng giải quyết được những vấn đề thực thụ, đưa ra những đặc điểm chi tiết về thứ cần phát triển. Và đến khi sản phẩm sẵn sàng để đưa ra phạm vi rộng, nó cũng sẽ có sẵn khách hàng từ trước rồi.

Làm thử nghiệm và nhỏ trước để làm bước đệm mở rộng và phát triển để tránh thất bại lớn

Phải trang bị thật nhiều kỹ năng, tích lũy: vốn, máy móc, phương tiện, mối quan hệ, khách hàng, nguồn lực, phòng ngừa rủi ro, pháp lý, tiếp thị và bán hàng…thông qua học hành, tham khảo, quan sát,.. trước  

Việc thử nghiệm nên chọn thị trường ngách, không nên nhắm vào vùng thị trường lớn để tránh các công ty lớn, người giỏi nhất,..tham gia (tất nhiên họ sẽ thấy như bạn): việc cạnh tranh ở thị trường lớn là rất khó khăn: Công ty lớn có đủ nguồn lực, quyền lực để đàm phán với giá mua thấp hơn bạn, đủ vốn để trường kỳ bằng cách hạ giá bán,…để cạnh tranh với các công ty nhỏ. Các ngách thì nhỏ và các công ty lớn rất khó để thâm nhập và cạnh tranh.

……….

Thiền Không Sư
Bạn chẳng làm sai gì cả, chỉ là bạn không làm gì nên sai.

    .
    .
    .
    .