Luật số 14 – Luật kết thúc trong đàm phán

Thiền Không Sư – Luật kết thúc: Không có vụ đàm phán nào đã từng kết thúc.

Thường thì có một điều thường xảy ra là một khi một vụ đàm phán kết thúc, một hay cả hai bên nghĩ về một điều gì đó hoặc trở nên cảnh giác về một vấn đề chưa được giải quyết một cách thỏa mãn. Có thể là do hoàn cảnh thay đổi giữa việc ký hợp đồng và sự thực hiện nó. Trong bất kỳ trường hợp nào, một trong hai bên không phấn khởi với kết quả của cuộc đàm phán. Một bên cảm thấy rằng anh ta hay chị ta đã bị “mất mát.” Điều này là không thể chấp nhận được nếu hai bên đang mong chờ việc đàm phán và xúc tiến các thương vụ tiếp theo trong tương lai.

Sử dụng suy nghĩ không căn cứ trên một nền tảng phổ biến bằng cách tự hỏi mình nếu tôi có thể thương lượng sự dàn xếp này một lần nữa, tôi có đồng ý với cùng những điều khoản như thế này không?

Thiền Không Sư
Nếu bạn không phấn khởi với kết quả đàm phán hiện có, yêu cầu tái đàm phán.
Liên hệ Intelligence Way: Khóa học giám đốc điều hành hỗ trợ việc thực hiện trong kinh doanh, quản lý điều hành, khởi nghiệp,..

    .
    .
    .
    .