Luật số 99 – Luật nhân viên – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật nhân viên

Nhân viên là tài sản của công ty, nhưng họ có thể xây dựng hoặc phá vỡ công ty bạn. Nên chọn nhân viên hướng phục vụ và biết ơn khách hàng. (Nàng lực, sở trường, đam mê, chí hướng, giá trị và triết lý sống,… của nhân viên)
Nhân viên là 1 trong những điều kiện cho sự nghiệp của bạn: ngoài Thầy giỏi (Đạo sư), Sách hay (kinh sách, luật và luận,..) và Bạn tốt.

Thiền Không Sư

Xây dựng đội ngũ là một trong các bước xây dựng và phát triển công ty trường tồn – Fang Tử

    .
    .
    .
    .