Luật số 100 – Luật sử dụng nguồn lực bên ngoài – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật sử dụng nguồn lực bên ngoài 

Mỗi công ty chỉ có thể thông thạo vài việc, đối với việc khác nên thuê dịch vụ nguồn lực bên ngoài làm tốt hơn và rẻ hơn, có thể thuê dịch vụ quảng cáo và nghiên cứu thị trường, gởi thư trực tiếp và tiếp thị qua điện thoại, phát triển sản phẩm mới, lực lượng bán hàng, …. .

Công ty chỉ giữ lại công việc và năng lực lõi không ai có thể bắt chước.

Thiền Không Sư

Người khôn là người học tập được từ thất bại của mình, người khôn hơn là học tập từ thất bại của người khác.

Sử dụng nguồn lực bên ngoài tốt bắt đầu từ nội lực – Fang Tử

 

    .
    .
    .
    .