Luật số 101 – Luật thích nghi – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật thích nghi

Một tổ chức thích nghi là tự động điều chỉnh hệ thống,quy trình và sản phẩm/dịch vụ: Kết quả thực hiện của nó phù hợp với những điều kiện hiện tại. Khi chúng ta đi quá nhanh, gây ra sự cố nhiều hơn. Các quy trình thích nghi buộc phải đi chậm lại và đầu tư vào việc ngăn ngừa các loại sự cố hiện đang gây lãng phí thời gian. Khi những nỗ lực ngăn ngừa đó được bù đắp thì lẽ tự nhiên sẽ tăng tốc trở lại.

Nguồn gốc của mọi rắc rối dường như lại chính là về con người.

Khi các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng hay quy trình,… đã thành công thì khó khăn và khủng hoảng sẽ giảm đi và sẽ tăng tốc trở lại.

Những mô hình kinh doanh lỗi thời, quan liêu, nặng nề sẽ bị đào thải nhường chỗ cho những công ty nhanh gọn, linh hoạt, hiệu quả và hợp thời, với những con người sáng tạo, đoàn kết, biết hy sinh và trách nhiệm… .

Không phải kẻ mạnh hay kẻ giỏi sẽ là kẻ chiến thắng. Người biết thích nghi mới là kẻ sống sót cuối cùng.

Thiền Không Sư

Chong chóng dù làm bằng sắt, sẽ gẫy trong gió bão nếu nó không hiểu được nghệ thuật cao quý của việc xoay theo chiều gió.

Khi gặp khó khăn hãy ít nói lại, ít quan tâm và lo lắng chuyện người khác- làm, hành động và quan sát nhiều – giấu tài năng, thế nạnh và chí hướng – rồi sẽ sớm thành công – Fang Tử

 

    .
    .
    .
    .