Luật số 15 – Luật bỏ đi trong đàm phán

Thiền Không Sư – Luật bỏ đi: Bạn sẽ không bao giờ biết giá cả và các điều khoản cuối cùng cho đến khi bạn đứng dậy và bỏ đi.

Đàm phán tới lui, tranh cãi về rất nhiều chi tiết của thương vụ trong một thời gian dài, nhưng bạn không bao giờ thực sự biết sự thỏa thuận tốt nhất cho đến khi bạn quyết định bước hoàn toàn ra khỏi cuộc đàm phán.

Trao đổi và mua hàng hóa ở các chợ và các cửa hàng tạp hóa: nhận ra rằng bạn có thể đi đi lại lại trong một thời gian nhưng bạn không thực sự biết người bán hàng sẽ hạ giá xuống đến cỡ nào cho đến khi bạn nhún vai, cảm ơn người bán hàng rồi bước đi. Một khi bạn đã bước đi cách xa cỡ một dãy nhà, không ngoái nhìn lại, phía trước là người chủ cửa hàng chạy theo, chặn bạn lại và bán cho bạn mặt hàng với giá cuối cùng mà bạn đã trả.

Thiền Không Sư

Quyền lực nằm ở bên phía người có thể bước đi không lưỡng lự.

Khóa học giám đốc điều hành Intelligence Way hỗ trợ việc thực hiện trong kinh doanh, quản lý điều hành, khởi nghiệp,..

    .
    .
    .
    .