Luật số 105 – Luật dự báo – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật dự báo

Những công ty không nhìn thấy trước được những khó khăn phía trước sẽ đâm đầu vào những khó khăn thật sự.
Để vươn lên phía trước, công ty cần dự đoán được khách hàng và nền kinh tế sẽ đi về đâu..

Nhìn thấy thì dễ, đoán trước mới khó.

Thiền Không Sư

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.

Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.

Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu, nó là Điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết. Với ai dũng cảm, nó là Cơ hội.

Bất cứ thứ gì bạn chạm vào và tin tưởng, rồi ngày mai có thể sẽ trở thành ảo tưởng, đó chỉ là hiện thực của quá khứ – Fang Tử

    .
    .
    .
    .