Luật số 106 – Luật tài sản – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật tài sản công ty

Có nên tin tưởng vào bảng cân đối tài sản hiện đại khi nó bỏ sót những tài sản quan trọng của công ty. Hầu như phần lớn (có thể chiếm 80%) giá trị của công ty nằm ở tài sản rất lớn này nhưng chưa được thể hiện trên sổ sách (thương hiệu, thị phần, khách hàng trung thành, chất lượng sản phẩm/dịch vụ, nhân viên trung thành và giỏi, đối tác, nhà cung cấp và nhà phân phối trung thành/hiệu quả, tri thức và trí tuệ,,..)
Công ty nên cân nhắc việc sở hữu tài sản hữu hình vì có thể đã/đang/sẽ là khoản nợ. Nên điều hành công ty theo cách giảm vốn như gia công bên ngoài và thu hẹp vốn lưu động,..

Thiền Không Sư

Tài sản thật sự của công ty trên thị trường khác xa với giá trị của nó được ghi trên sổ sách.

Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó.

Hiện tại là tài sản quý giá nhất và cũng là tài sản chắc chắn nhất – Fang Tử

 

    .
    .
    .
    .